Công văn 10702/CT-TTHT

Công văn 10702/CT-TTHT năm 2017 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10702/CT-TTHT 2017 vướng mắc hóa đơn Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10702/CT-TTHT
V/v: hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Tài chính TNHH HD Sài Gòn.
Địa chỉ: Lầu 8,9,10 Tòa nhà Gilimex, số 24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
MST: 0304990133

Trả lời văn bản số 20170720/HD SAIGON ngày 20/7/2017 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giải thích từ ngữ:

“6. Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được in, khởi tạo theo quy định tại Nghị định này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

7. Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành, được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

8. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn do cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hóa, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách.”

Căn cứ Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ;

Về nguyên tắc, người mua được sử dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp luật để chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ; hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; được dùng để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán; kê khai các loại thuế; đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu và để kê khai thanh toán vốn ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật.

Trường hợp Công ty cần kiểm tra đối chiếu thông tin hóa đơn Công ty có thể tra cứu tại trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn.

Cục Thuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P. PC;
- Lưu: VT, TTHT.
3289-23708232(5.1.2016) Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Duy Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10702/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10702/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/10/2017
Ngày hiệu lực 27/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10702/CT-TTHT 2017 vướng mắc hóa đơn Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 10702/CT-TTHT 2017 vướng mắc hóa đơn Hồ Chí Minh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10702/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Duy Minh
Ngày ban hành 27/10/2017
Ngày hiệu lực 27/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 10702/CT-TTHT 2017 vướng mắc hóa đơn Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Công văn 10702/CT-TTHT 2017 vướng mắc hóa đơn Hồ Chí Minh

  • 27/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực