Công văn 1071/VPCP-ĐMDN

Công văn 1071/VPCP-ĐMDN năm 2016 về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1071/VPCP-ĐMDN giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1071/VPCP-ĐMDN
V/v giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN năm 2014

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Về đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 1123/BTC-TCDN ngày 22 tháng 01 năm 2016) về việc giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Bộ Nội vụ khẩn trương hướng dẫn cụ thể mức độ, quy trình xem xét kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ s hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp (Bộ quản lý ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét, xử lý trách nhiệm đi với viên chức quản lý doanh nghiệp vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, phối hợp thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;

- Ban CĐĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1071/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1071/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2016
Ngày hiệu lực19/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1071/VPCP-ĐMDN giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1071/VPCP-ĐMDN giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1071/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành19/02/2016
        Ngày hiệu lực19/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1071/VPCP-ĐMDN giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1071/VPCP-ĐMDN giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

             • 19/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực