Công văn 10711/BTC-ĐT

Công văn 10711/BTC-ĐT năm 2012 về thẩm định nguồn dự án Bảo vệ phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng Lạng Sơn do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10711/BTC-ĐT 2012 về bảo vệ phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng Lạng Sơn


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10711/BTC-ĐT
V/v: thẩm định nguồn dự án Bảo vệ phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trả lời văn bản số 4649/BKHĐT-KTNN ngày 22/6/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn dự án Bảo vệ phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng Lạng Sơn (theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại văn bản số 134/BC-UBND ngày 8/6/2011); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng giai đoạn 2013-2020 là dự án trồng rừng phòng hộ có quy mô và tổng mức đầu tư lớn; do vậy theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ dự án thuộc đối tượng đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương.

Theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 thì mức hỗ trợ trồng rừng phòng hộ đặc dung tối đa 15 triệu đồng/ha; do vậy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các ngành, chủ đầu tư xem xét nội dung đầu tư của dự án đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Th tướng Chính Chính phủ và áp dụng mức hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương theo quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Tỉnh xác định rõ mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo quy định và căn cứ khả năng cân đối ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư phát triển rừng và bảo vệ rừng bền vững để xác định khả năng cân đối, bố trí vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho dự án. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- KBNN;
- Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;
- KBNN Lạng Sơn;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Thuộc tính Công văn 10711/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10711/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2012
Ngày hiệu lực09/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10711/BTC-ĐT 2012 về bảo vệ phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10711/BTC-ĐT 2012 về bảo vệ phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng Lạng Sơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10711/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành09/08/2012
        Ngày hiệu lực09/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10711/BTC-ĐT 2012 về bảo vệ phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10711/BTC-ĐT 2012 về bảo vệ phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng Lạng Sơn

           • 09/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực