Công văn 10712/VPCP-KTN

Công văn 10712/VPCP-KTN bổ sung cảng biển Hoàn Khoai, tỉnh Cà Mau và cảng biển Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10712/VPCP-KTN bổ sung cảng biển Hoàn Khoai Cà Mau cảng biển Gành Hào


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10712/VPCP-KTN
V/v bổ sung cảng biển tại Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau và cảng biển tại Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 9374/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 11 năm 2012) và ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 11188/BCT-TCNL ngày 20 tháng 11 năm 2012) về việc bổ sung cảng biển tại Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau và cảng biển tại Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo, hướng dẫn nhà đầu tư tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo đầu tư xây dựng cảng biển nước sâu ngoài khơi khu vực Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu và cảng biển tại khu vực đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau làm căn cứ bổ sung quy hoạch phát triển tại khu vực; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để thống nhất việc cập nhật bổ sung các cảng biển nêu trên vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo quy định.

2. Việc lựa chọn vị trí để xây dựng cảng trung chuyển than cho các trung tâm điện lực khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, các Vụ: KTTH, V.III, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10712/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10712/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2012
Ngày hiệu lực26/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10712/VPCP-KTN bổ sung cảng biển Hoàn Khoai Cà Mau cảng biển Gành Hào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10712/VPCP-KTN bổ sung cảng biển Hoàn Khoai Cà Mau cảng biển Gành Hào
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10712/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành26/12/2012
        Ngày hiệu lực26/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 10712/VPCP-KTN bổ sung cảng biển Hoàn Khoai Cà Mau cảng biển Gành Hào

             Lịch sử hiệu lực Công văn 10712/VPCP-KTN bổ sung cảng biển Hoàn Khoai Cà Mau cảng biển Gành Hào

             • 26/12/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/12/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực