Công văn 1072/VPCP-KGVX

Công văn 1072/VPCP-KGVX về tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1072/VPCP-KGVX tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1072/VPCP-KGVX
V/v Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông  

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 211/BTTTT-CNTT ngày 22 tháng 01 năm 2010 về việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội xây dựng kế hoạch chi tiết tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin xem xét trước ngày 15 tháng 3 năm 2010 để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Thuộc tính Công văn 1072/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1072/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2010
Ngày hiệu lực13/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1072/VPCP-KGVX tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1072/VPCP-KGVX tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1072/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành13/02/2010
        Ngày hiệu lực13/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1072/VPCP-KGVX tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1072/VPCP-KGVX tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

             • 13/02/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/02/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực