Công văn 10726/CT-TTHT

Công văn 10726/CT-TTHT năm 2017 về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10726/CT-TTHT 2017 vướng mắc hóa đơn Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10726/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM DV Quảng Việt
Địa chỉ: 366/19B Đường Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM
Mã số thuế: 0303824197

Trả lời văn bản số 170828/QV-CT ngày 28/08/2017 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi bổ sung Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

…”

Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“…

Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

…”

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp Công ty theo trình bày, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Doanh nghiệp tư nhân sang Công ty TNHH MTV, Công ty mới tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, Công ty chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định. Đối với số hóa đơn doanh nghiệp đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan quản lý thuế trực tiếp, nếu Công ty vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q.Bình Tân;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT
1832/17 quan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Duy Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10726/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10726/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/10/2017
Ngày hiệu lực 27/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10726/CT-TTHT 2017 vướng mắc hóa đơn Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 10726/CT-TTHT 2017 vướng mắc hóa đơn Hồ Chí Minh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10726/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Duy Minh
Ngày ban hành 27/10/2017
Ngày hiệu lực 27/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 10726/CT-TTHT 2017 vướng mắc hóa đơn Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Công văn 10726/CT-TTHT 2017 vướng mắc hóa đơn Hồ Chí Minh

  • 27/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực