Văn bản khác 1073/BNN-TCTL

Báo cáo 1073/BNN-TCTL năm 2014 về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn khu vực Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1073/BNN-TCTL 2014 hạn hán xâm nhập mặn Trung bộ Nam bộ Tây Nguyên


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1073/BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2014

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN KHU VỰC TRUNG BỘ, NAM BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Hiện nay, các địa phương khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch gieo trồng vụ Mùa, Hè Thu năm 2014. Do diễn biến bất lợi của thời tiết, nguồn nước, diện tích gieo trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống hạn hán, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh của các địa phương trong khu vực như sau:

1. Tình hình thi tiết, nguồn nước

Từ cuối năm 2013 đến tháng 3/2014, tình hình thời tiết, nguồn nước diễn biến không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh:

- Nắng nóng và mưa: Tình trạng nắng nóng xảy ra ở một số khu vực, kéo dài; nhiều nơi không có mưa, đặc biệt một số vùng tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên, lượng mưa ở một số nơi thiếu hụt từ 50-90% so với cùng kỳ hàng năm;

- Dòng chảy sông, suối: Phần lớn đều thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, một số khu vực có thời điểm mực nước xuống thấp, như: sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), Sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa), sông La Ngà (Bình Thuận);

- Nguồn nước trữ tại các hồ chứa: Tính đến thời điểm hiện nay, lượng nước trữ trung bình tại các hồ chứa thủy lợi đạt từ 60¸70% dung tích thiết kế; một số nơi đạt thấp, như: Ninh Thuận, Bình Thuận (25¸40%), khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ (40¸60%), trong đó nhiều hồ chứa nhỏ còn dung tích trữ rất thấp. Mực nước các hồ chứa thủy điện thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 1¸4 m;

- Xâm nhập mặn: Đã xuất hiện và gây ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh ở hạ du sông Vu Gia-Thu Bồn, vùng ven biển Tây thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nặng nhất tại tỉnh Hậu Giang.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong thời gian tiếp theo của mùa khô, khu vực Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên, tình trạng nng nóng tiếp tục xảy ra, mùa mưa có khả năng đến muộn hơn so với nhiều năm, dòng chảy sông, suối tiếp tục thiếu hụt.

Nếu tình hình thời tiết, nguồn nước tiếp tục diễn biến như trên, hạn hán và xâm nhập mặn có nguy cơ xảy ra, ảnh hưởng đến kế hoạch gieo trồng vụ Mùa, vụ Hè Thu và dân sinh.

2. Tình hình thiếu nước, hạn hán

Do ảnh hưởng của nắng nóng, thiếu hụt nguồn nước, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã xuất hiện tình trạng thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn. Theo báo cáo của các địa phương (tính đến cuối tháng 3/2014), diện tích cây trồng vụ Đông Xuân 2013-2014 bị thiếu nước và hạn hán là 26.652 ha (có phụ lục kèm theo). Trong đó, các địa phương bị ảnh hưởng nhiều, gồm: Bình Phước 14.000 ha, Ninh Thuận 5.481 ha, Đắk Lắk 5.450 ha. Theo nhận định của các địa phương, nếu tình trạng nắng nóng và thiếu hụt lượng mưa tiếp tục diễn ra, hạn hán sẽ xảy ra, nhất là các vùng không có công trình thủy lợi.

3. Công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn

Để phòng, chng hạn hán, xâm nhập mặn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai một số công việc, cụ thể:

- Ban hành văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; yêu cầu tổ chức thực hiện các biện pháp cụ th, như: nạo vét cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, ao, giếng để khơi thông dòng chảy và trữ nước; tận dụng triệt để các nguồn nước tự nhiên sẵn có, dành nguồn nước trữ tại các hồ chứa cho thời kỳ hạn hán gay gắt; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và tổ chức tưới tiết kiệm nước;

- Chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc Bộ theo dõi diễn biến, dự báo xu thế xâm nhập mặn, thường xuyên cảnh báo cho các địa phương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long để tổ chức lấy nước hiệu quả, hạn chế tác hại của xâm nhập mặn;

- Tổ chức Hội nghị triển khai công tác cấp nước và phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

- Cử 3 đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống hạn hán tại Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

4. Đề xuất, kiến nghị

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phchỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn:

- Điều tiết các hồ chứa thủy điện để bổ sung nước cho hạ du trong những thời gian căng thẳng về nguồn nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh;

- Hỗ trợ kinh phí bơm điện, dầu, nạo vét cửa lấy nước, hệ thống kênh mương để chống hạn, ngoài khả năng chi trả của các đơn vị, địa phương;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Phó TTg CP Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Phó TTg CP Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- Cục Trồng trọt;
- Lưu VT; TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH THIẾU NƯỚC VÀ HẠN HÁN CÁC KHU VỰC TRUNG BỘ, ĐÔNG NAM BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

(tính đến hết tháng 3/2014)

(Kèm theo Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 1073/BNN-TCTL ngày 01/4/2014)

 

 

Diện tích bị hạn hán, thiếu nước (ha)

Ghi chú

Tng số

Lúa

Cà phê

Cây khác

I

Bắc Trung Bộ

800

800

-

-

 

1

Thừa Thiên Huế

800

800

 

 

Diện tích hạn chủ yếu tập trung ở huyện A Lưới, nơi vùng tưới do các hồ đập nhỏ phụ trách

II

Nam Trung Bộ

6.376

900

-

-

-

1

Đà Nng

60

60

 

 

 

2

Qung Nam

-

 

 

 

 

3

Quảng Ngãi

-

 

 

 

 

4

Bình Định

700

700

 

 

Diện tích hạn chủ yếu tập trung vùng phụ thuộc nước trời

6

Khánh Hòa

135

135

 

 

 

7

Ninh Thuận

5.481

5.481

 

 

 

III

Tây Nguyên

5.476

4.027

447

1.002

 

1

Kon Tum

3

3

-

-

 

2

Đắk Lắk

5.450

4.001

447

1.002

Diện tích mất trắng 1.660 ha; hạn hán có khả năng xảy ra trên diện rộng;

3

Đk Nông

23

23

-

-

 

4

Lâm Đng

-

-

-

-

 

 

Gia Lai

-

-

-

-

 

VI

Đông Nam Bộ

14.000

-

-

-

 

1

Bình Phước

14.000

 

 

 

 

Tổng cộng

26.652

5.727

447

1.002

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1073/BNN-TCTL

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1073/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2014
Ngày hiệu lực01/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1073/BNN-TCTL

Lược đồ Công văn 1073/BNN-TCTL 2014 hạn hán xâm nhập mặn Trung bộ Nam bộ Tây Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1073/BNN-TCTL 2014 hạn hán xâm nhập mặn Trung bộ Nam bộ Tây Nguyên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1073/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành01/04/2014
        Ngày hiệu lực01/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1073/BNN-TCTL 2014 hạn hán xâm nhập mặn Trung bộ Nam bộ Tây Nguyên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1073/BNN-TCTL 2014 hạn hán xâm nhập mặn Trung bộ Nam bộ Tây Nguyên

              • 01/04/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/04/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực