Công văn 1075/TTg-CN

Công văn 1075/TTg-CN năm 2019 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1075/TTg-CN 2019 phê duyệt Khung chính sách nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/TTg-CN
V/v phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- y ban nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Gia Lai.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6181/TTr-BGTVT ngy 03 tháng 7 năm 2019), ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2745/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12 tháng 6 năm 2019 và số 3600/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 7 năm 2019) về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái đnh cư Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải và y ban nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Gia Lai chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT, TN&MT;
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1075/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1075/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2019
Ngày hiệu lực23/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1075/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1075/TTg-CN 2019 phê duyệt Khung chính sách nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1075/TTg-CN 2019 phê duyệt Khung chính sách nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1075/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành23/08/2019
        Ngày hiệu lực23/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1075/TTg-CN 2019 phê duyệt Khung chính sách nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1075/TTg-CN 2019 phê duyệt Khung chính sách nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25

              • 23/08/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/08/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực