Công văn 1076/TCT-CS

Công văn 1076/TCT-CS trả lời chính sách thuế về đầu tư mở rộng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1076/TCT-CS trả lời chính sách thuế đầu tư mở rộng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1076/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10074/CT-TTr1-N3 ngày 29/12/2009 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do đầu tư mở rộng đối với trường hợp của Công ty liên doanh Coats Phong Phú, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với năm 2006:

Tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 38, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“Điều 38. Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau:

1. Được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại các Phụ lục A, B và C ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này”.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty liên doanh Coats Phong Phú trong năm 2006 có đầu tư mua sắm một số máy móc thuộc phân xưởng nhuộm và hoàn tất thì không thuộc trường hợp dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới đồng thời do ngành nghề sản xuất chỉ may của Công ty liên doanh Coats Phong Phú không thuộc danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên nên không thuộc diện được hưởng ưu đãi theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều 38, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ.

2. Đối với năm 2007:

Tại Khoản 1, Điều 36, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau:

“Được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty liên doanh Coats Phong Phú trong năm 2007 do có dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới (phân xưởng xe sợi, do đó thuộc diện được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại. Việc giải quyết ưu đãi miễn, giảm thuế đề nghị Cục thuế cần kiểm tra từ thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC) ;
- Lưu: VT, PC, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 1076/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1076/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2010
Ngày hiệu lực05/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1076/TCT-CS trả lời chính sách thuế đầu tư mở rộng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1076/TCT-CS trả lời chính sách thuế đầu tư mở rộng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1076/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành05/04/2010
        Ngày hiệu lực05/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1076/TCT-CS trả lời chính sách thuế đầu tư mở rộng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1076/TCT-CS trả lời chính sách thuế đầu tư mở rộng

           • 05/04/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực