Công văn 1076TCT/DNK

Công văn số 1076TCT/DNK về việc hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1076TCT/DNK hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1076TCT/DNK
V/v: Hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tân Đại Việt

Trả lời Công văn không số ngày 28/2 năm 2005 của Công ty TNHH Tân Đại Việt về việc vướng mắc trong việc sử dụng hóa đơn chứng từ. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5.9 Mục IV phần B Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

“Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng… ở các địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất trả hàng từ đơn vị hạch toán phụ thuộc về cơ sở kinh doanh: xuất hàng hóa cho các cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong 2 cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

- Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau.

- Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành kèm theo lệnh điều động nội bộ đối với hàng hóa điều chuyển nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, cơ sở nhận làm đại lý khi bán hàng hóa dưới các hình thức phải lập hóa đơn theo quy định, đồng thời lập bảng kê hàng hóa bán ra (theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển đến hoặc hàng hóa gửi bán đại lý để các cơ sở này lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng theo từng nhóm thuế suất.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ tại điểm này, trước khi thực hiện phải đăng ký với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH TM Tân Đại Việt có chi nhánh tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (là nơi làm kho hàng khi Công ty chuyển hàng cho Chi nhánh, Công ty sử dụng phiếu suất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kèm theo lệnh điều động nội bộ (có đăng ký với cơ quan thuế địa phương về phương pháp sử dụng chứng từ này) là đúng với quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC); DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1076TCT/DNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1076TCT/DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2005
Ngày hiệu lực13/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1076TCT/DNK hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1076TCT/DNK hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1076TCT/DNK
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýPhạm Văn Huyến
       Ngày ban hành13/04/2005
       Ngày hiệu lực13/04/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Công văn 1076TCT/DNK hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1076TCT/DNK hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ

         • 13/04/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/04/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực