Công văn 1077/NGCBQLGD-CSNGCB

Công văn 1077/NGCBQLGD-CSNGCB năm 2021 triển khai thực hiện Thông tư 01, 02, 03, 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1077/NGCBQLGD-CSNGCB 2021 thực hiện Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ
QUẢN LÝ GIÁO DỤC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1077/NGCBQLGD-CSNGCB
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01, 02, 03, 04 của Bộ GDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Phúc đáp Công văn số 1668/SGDĐT-TCCB ngày 08/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc về việc xin ý kiến một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Thông tư số 01, 02, 03, 04 của Bộ GDĐT, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục có ý kiến như sau:

1. Nhiệm vụ được quy định tại tiêu chuẩn từng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trong các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT là những công việc giáo viên phải thực hiện sau khi được bổ nhiệm vào hạng (nếu nhà trường được giao và giáo viên được hiệu trưởng phân công triển khai nhiệm vụ). Do đó, khi bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp, không căn cứ vào các nhiệm vụ được quy định tại tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng được bổ nhiệm mà sau khi bổ nhiệm, hiệu trưởng cơ sở giáo dục giao nhiệm vụ đối với những giáo viên này và giáo viên đó phải thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên mầm non (GVMN) thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT. Theo đó, GVMN hạng II (mã số V.07.02.04) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp GVMN hạng III (mã số V.07.02.26); sau khi đạt các tiêu chuẩn của hạng II (mã số V.07.02.25) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp GVMN hạng II (mã số V.07.02.25) mà không phải thông qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng (Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 01/2021 ngày 02/02/2021 của Bộ GDĐT). Bên cạnh đó, việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật; Đồng thời, việc xếp lương phải bảo đảm nguyên tắc: được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì xếp lương tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp đó (điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang).

3. Quy định về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập (Điểm a khoản 3 Điều 3 và Điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT) như sau: “Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành”.

Do đó, giáo viên chưa có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học thì chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo.

4. Việc bổ nhiệm giáo viên trung học cơ sở (THCS) thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT. Theo đó, giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.32) nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32), trong đó có tiêu chuẩn về trình độ đào tạo.

Điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32) là: "Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành". Như vậy, trường hợp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12), có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm và bằng Đại học các chuyên ngành Toán, Lý, Hóa, GDCD, QLGD (ngoài sư phạm) phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì mới đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên THCS hạng III. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT. Đề nghị địa phương cử giáo viên tham gia bồi dưỡng bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định. Khi tham gia bồi dưỡng, cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng sẽ thành lập hội đồng công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập các học phần đã học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cấp bằng hoặc chứng chỉ, kinh nghiệm giảng dạy thực tiễn của học viên để xem xét miễn các học phần tương ứng trong Chương trình bồi dưỡng.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng (để b/c);
- PCT Đặng Văn Bình (để biết);
- Lưu: VT, CSNGCB.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Minh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1077/NGCBQLGD-CSNGCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1077/NGCBQLGD-CSNGCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2021
Ngày hiệu lực18/10/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1077/NGCBQLGD-CSNGCB 2021 thực hiện Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1077/NGCBQLGD-CSNGCB 2021 thực hiện Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1077/NGCBQLGD-CSNGCB
        Cơ quan ban hànhCục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
        Người kýVũ Minh Đức
        Ngày ban hành18/10/2021
        Ngày hiệu lực18/10/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1077/NGCBQLGD-CSNGCB 2021 thực hiện Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1077/NGCBQLGD-CSNGCB 2021 thực hiện Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục

              • 18/10/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/10/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực