Công văn 1078/BKHĐT-GSTĐĐT

Công văn 1078/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2016 triển khai cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư năm 2015 trên Hệ thống công nghệ thông tin do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1078/BKHĐT-GSTĐĐT cập nhật số liệu giám sát đánh giá đầu tư hệ thống công nghệ thông tin


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1078/BKHĐT-GSTĐĐT
V/v triển khai cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư năm 2015 trên Hệ thống công nghệ thông tin

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước.

 

Ngày 28/12/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 11389/BKHĐT-GSTĐĐT đề nghị Quý Cơ quan triển khai lập và gửi báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2015.

Đ từng bước tin học hóa công tác giám sát đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn (đã thực hiện tập huấn cho các địa phương và cấp tài Khoản cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các chủ đầu tư). Để áp dụng việc tổng hợp báo cáo giám sát tổng thể đầu tư năm 2015 trên Hệ thống này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan ngoài việc gửi báo cáo giấy (theo hướng dẫn tại văn bản số 11389/BKHĐT-GSTĐĐT) đề nghị cập nhật các số liệu trên Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư nêu trên.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng cập nhật số liệu thuộc báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2015 được đăng tải trên Hệ thống tại địa chỉ http://www.mpi.gov.vn/dautucong/Pages/chuyenmuctin.aspx?idcm=2.

Các thông tin hỗ trợ về tài Khoản, cập nhật số liệu trong quá trình sử dụng, đề nghị liên hệ Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại 080.48474 hoặc thư điện tử [email protected].

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trong Bộ;
- Lưu VP, GS&TĐĐT (K
235b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG

“CẬP NHẬT BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Bước 1:

Người dùng mở trình duyệt và truy cập vào hệ thống bằng liên kết: https://dautucong.mpi.gov.vn

Đăng nhập vào hệ thống với tài Khoản và mật khẩu đã được cung cấp. Trong trường hợp cơ quan chưa được cấp tài Khoản và mật khẩu, vui lòng liên hệ với Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ thư điện tử [email protected] hoặc số điện thoại 080.48474 để có thông tin chi tiết.

Bước 2:

Người dùng click vào menu “Báo cáo” trên thanh menu.

Bước 3:

Người dùng click vào menu Báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư.

Form hin thị như sau:

Bước 4:

- Nhấn nút “Thêm báo cáo” trên danh sách.

Form thêm mới hin thị như sau:

Trên form này người dùng chọn Năm báo cáo (ví dụ: 2015), kỳ báo cáo (Ví dụ: năm), đính kèm file báo cáo và cung cấp thông tin các phụ biểu.

■ Nhấn nút “Lưu tạm” để lưu tạm thông tin vào danh sách.

■ Nhấn nút “Đẩy duyệt” để đẩy Lãnh đạo đơn vị (nếu có phân quyn duyệt thông tin) có thể duyệt thông tin báo cáo.

■ Nhấn nút “Duyệt” để duyệt thông tin. Sau khi thông tin được duyệt thì báo cáo chính thức được gửi lên cấp trên và cấp trên có thể tổng hợp báo cáo.

- Người dùng có thể nhấn nút “Sửa” trên danh sách.

Màn hình hiển thị form cập nhật để chỉnh sửa thông tin, sau đó người sử dụng có thể sử dụng chức năng “Lưu tạm”, “Đy duyệt”, “Duyệt” với thông tin như trên.

- Người dùng có thể nhấn nút “Xóa” trên danh sách.

Hiển thị hộp thoại xác nhận xóa:

Nhấn “OK” để xóa, “Cancel” hoặc “Hủy” để hủy thao tác.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1078/BKHĐT-GSTĐĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1078/BKHĐT-GSTĐĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2016
Ngày hiệu lực23/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1078/BKHĐT-GSTĐĐT cập nhật số liệu giám sát đánh giá đầu tư hệ thống công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1078/BKHĐT-GSTĐĐT cập nhật số liệu giám sát đánh giá đầu tư hệ thống công nghệ thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1078/BKHĐT-GSTĐĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Văn Trung
        Ngày ban hành23/02/2016
        Ngày hiệu lực23/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1078/BKHĐT-GSTĐĐT cập nhật số liệu giám sát đánh giá đầu tư hệ thống công nghệ thông tin

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1078/BKHĐT-GSTĐĐT cập nhật số liệu giám sát đánh giá đầu tư hệ thống công nghệ thông tin

              • 23/02/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/02/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực