Công văn 108/TCT-QNL

Công văn 108/TCT-QNL năm 2019 về xóa tiền thuế nợ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 108/TCT-QNL 2019 chính sách xóa tiền thuế nợ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/TCT-QLN
V/v: xóa tiền thuế nợ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10271/CT-QLN ngày 09/11/2018 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc xoá nợ tiền thuế tiền phạt cho 4 người nợ thuế có khoản nợ thuế đã quá 10 năm, cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định nhưng không thu đủ tiền thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm c Khoản 1 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định về trường hợp được xoá nợ đối với các khoản tiền thuế nợ NSNN trên 10 năm như sau:

“Các khoản nợ tiền thuế không thuộc trường hợp nêu tại điểm a và b khoản 1 Điều này, đáp ứng đủ các điều kiện sau:

c.1) Khoản nợ tiền thuế đã quá 10 (mười) năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế;

c.2) Cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định nhưng không thu đủ tiền thuế”

2. Căn cứ quy định trên, trường hợp 4 người nợ thuế: Nguyễn Thanh Tâm, Khả Thị Thu Hương, Đào Thị Thu Quyền và Trương Anh Quân có khoản nợ thuế đã quá 10 năm những cơ quan thuế chưa áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định thì 4 người nợ thuế không thuộc đối tượng được xoá nợ tiền thuế tiền phạt theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC -TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Đức Tuân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 108/TCT-QNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu108/TCT-QNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2019
Ngày hiệu lực09/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 108/TCT-QNL

Lược đồ Công văn 108/TCT-QNL 2019 chính sách xóa tiền thuế nợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 108/TCT-QNL 2019 chính sách xóa tiền thuế nợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu108/TCT-QNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Đức Tuân
        Ngày ban hành09/01/2019
        Ngày hiệu lực09/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 108/TCT-QNL 2019 chính sách xóa tiền thuế nợ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 108/TCT-QNL 2019 chính sách xóa tiền thuế nợ

            • 09/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực