Công văn 1080/SXD-KTXD

Công văn 1080/SXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn Ban quản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao và các chủ đầu tư khác trên địa bàn tỉnh triển khai Thông tư 01/2015/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1080/SXD-KTXD 2015 triển khai Thông tư 01/2015/TT-BXD Quảng Ninh


UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1080/SXD-KTXD
V/v hướng dẫn Ban quản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao và các chủ đầu tư khác trên địa bàn tỉnh triển khai Thông tư 01/2015/TT-BXD

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở; Ban; Ngành tỉnh Quảng Ninh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;
- Ban Quản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2813/UBND-XD4 ngày 22 tháng 5 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khai Thông tư 01/2015/TT-BXD đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung: “2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ban Quản lý đu tư các công trình văn hóa th thao và các chủ đầu tư khác trên địa bàn tỉnh (nếu có tình huống tương tự như đã phê duyệt dự toán, đang t chức đu thu, chấm thầu nhưng chưa ký hp đồng) triển khai thực hiện Thông tư sổ 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng đảm bảo phù hợp với từng điều kiện cụ th, thời gian trước ngày 26/5/2015.”

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Sở Xây dựng hướng dẫn Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình văn hóa thể thao và các chủ đầu tư khác trên địa bàn tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán đối với trường hợp đã phê duyệt dự toán, đang tổ chức đấu thầu, chấm thầu nhưng chưa ký hợp đồng như sau:

- Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công: thực hiện theo Điều 3; Điều 4 Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015:

+ Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công điều chỉnh (LNC): áp dụng theo Phụ lục 1 Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015;

+ Địa bàn áp dụng mức lương đầu vào tính theo quy định hiện hành của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng (theo quy định hiện nay của Chính phủ tại Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 trên địa bàn tỉnh phân vùng như sau: Thành phố Hạ Long, Cẩm Ph, Uông Bí, Móng Cái thuộc vùng II; thị xã Đông Triu, huyện Hoành Bồ thuộc vùng III, các địa phương còn lại thuộc vùng IV);

+ Cấp bậc, hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng: áp dụng theo Phụ lục 2 Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015.

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình văn hóa thể thao và các chủ đầu tư khác trên địa bàn tỉnh căn cứ hướng dẫn trên tổ chức điều chỉnh đơn giá nhân công trong dự toán và thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dng theo các quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND tỉnh b/c;
-
Các đ/c Lãnh đạo Sở (b/c);
-
Phòng QLCLCTXD; QLHĐXD (p/h);
-
Lưu KTXD; VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1080/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1080/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2015
Ngày hiệu lực26/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1080/SXD-KTXD 2015 triển khai Thông tư 01/2015/TT-BXD Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1080/SXD-KTXD 2015 triển khai Thông tư 01/2015/TT-BXD Quảng Ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1080/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Mạnh Tuấn
        Ngày ban hành26/05/2015
        Ngày hiệu lực26/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1080/SXD-KTXD 2015 triển khai Thông tư 01/2015/TT-BXD Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1080/SXD-KTXD 2015 triển khai Thông tư 01/2015/TT-BXD Quảng Ninh

         • 26/05/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/05/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực