Công văn 10809/TCHQ-TXNK

Công văn 10809/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10809/TCHQ-TXNK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng nộp nhầm nộp thừa Tổng cục Hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10809/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2675/HQHCM-TXNK ngày 23/07/2014 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp nhầm, nộp thừa, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị hướng dẫn rõ hơn khái niệm “nộp thừa tiền thuế GTGT”:

- Căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 47 của Luật Quản lý thuế, điểm a khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ, điểm a khoản 1 Điều 26 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, thì: “1. Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được coi là nộp thừa trong các trường hợp:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp ...”

- Căn cứ khoản 4 Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Điều 98 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, khoản 6 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì thời điểm tính thuế (để xác định chính sách thuế, xác định thuế suất...) là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đối chiếu các quy định nêu trên để thực hiện.

2. Qua trao đổi trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan thấy rằng trên thực tế tại địa phương đang có vướng mắc trong công tác phối hợp phân định thẩm quyền hoàn thuế GTGT giữa hai cơ quan thuế và hải quan.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Tổng cục Thuế và sẽ có hướng dẫn thực hiện thống nhất.

3. Lưu ý Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2014), trong đó, tại khoản 1 Điều 3 có quy định: “Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định".

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT; TXNK-CS-M.Linh (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10809/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10809/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2014
Ngày hiệu lực03/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10809/TCHQ-TXNK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng nộp nhầm nộp thừa Tổng cục Hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10809/TCHQ-TXNK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng nộp nhầm nộp thừa Tổng cục Hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10809/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Hồng Vân
        Ngày ban hành03/09/2014
        Ngày hiệu lực03/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 10809/TCHQ-TXNK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng nộp nhầm nộp thừa Tổng cục Hải quan

         Lịch sử hiệu lực Công văn 10809/TCHQ-TXNK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng nộp nhầm nộp thừa Tổng cục Hải quan

         • 03/09/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/09/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực