Công văn 1081/NHCS-KHNV

Công văn 1081/NHCS-KHNV năm 2013 điều hành kế hoạch đối với chương trình tín dụng hộ cận nghèo do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1081/NHCS-KHNV năm 2013 điều hành kế hoạch chương trình tín dụng hộ cận nghèo


NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1081/NHCS-KHNV
V/v điều hành kế hoạch đối với chương trình TD hộ cận nghèo

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo; căn cứ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2013, ngày 12/4/2013, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chương trình tín dụng hộ cận nghèo năm 2013 cho các đơn vị.

Để thống nhất trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng đối với hộ cận nghèo, Tổng giám đốc yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch tăng tín dụng hộ cận nghèo năm 2013 đã được thông báo, khẩn trương tham mưu trình cấp có thẩm quyền phân bổ chỉ tiêu kế hoạch cho từng đơn vị trực thuộc để giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng theo quy định.

2. Cùng với việc triển khai thực hiện kế hoạch tăng trưởng dư nợ chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định của Tổng giám đốc giao, các chi nhánh rà soát, xây dựng và lập kế hoạch nhu cầu vốn cho vay hộ cận nghèo theo chỉ đạo của Tổng giám đốc tại công văn số 597/NHCS-KHNV ngày 13/3/2013 và công văn số 887/NHCS-KHNV ngày 02/4/2013.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo và cho vay hộ cận nghèo tại từng thời điểm, các đơn vị (hội sở tỉnh/thành phố, phòng giao dịch cấp huyện), nếu phát sinh nhu cầu chuyển nguồn vốn từ chương trình cho vay hộ nghèo sang chương trình cho vay hộ cận nghèo, báo cáo, trình Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị phê duyệt. Lưu ý, nguồn vốn thu hồi từ chương trình cho vay hộ nghèo là nguồn vốn thu nợ đối với hộ cận nghèo và những hộ vay đã thoát ngưỡng nghèo theo quy định, sau khi đã cân đối nguồn vốn cho vay những hộ nghèo đủ điều kiện chưa được vay vốn.

Tổng giám đốc cho phép các chi nhánh, căn cứ vào phê duyệt của Trưởng Ban đại diện HĐQT, thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng giữa chương trình cho vay hộ nghèo và chương trình cho vay hộ cận nghèo. Hàng quý, báo cáo số liệu điều chỉnh (nếu có) về Ban Kế hoạch nguồn vốn để tổng hợp.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Ban Kế hoạch nguồn vốn để báo cáo Tổng giám đốc xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Trưởng BKS;
- Các Phó TGĐ, KTT;
- Các Ban CMNV tại Hội sở chính;
- Sở giao dịch, TT Đào tạo, TT CNTT;
- Lưu: VT, KHNV.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Vinh

 

Thuộc tính Công văn 1081/NHCS-KHNV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1081/NHCS-KHNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2013
Ngày hiệu lực23/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước

Lược đồ Công văn 1081/NHCS-KHNV năm 2013 điều hành kế hoạch chương trình tín dụng hộ cận nghèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1081/NHCS-KHNV năm 2013 điều hành kế hoạch chương trình tín dụng hộ cận nghèo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1081/NHCS-KHNV
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Chính sách Xã hội
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành23/04/2013
        Ngày hiệu lực23/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1081/NHCS-KHNV năm 2013 điều hành kế hoạch chương trình tín dụng hộ cận nghèo

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1081/NHCS-KHNV năm 2013 điều hành kế hoạch chương trình tín dụng hộ cận nghèo

             • 23/04/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/04/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực