Công văn 10813/VPCP-CN

Công văn 10813/VPCP-CN năm 2017 về nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10813/VPCP-CN 2017 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10813/VPCP-CN
V/v nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 4088/UBND-DA ngày 03 tháng 7 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 1866/BXD-PTĐT ngày 14 tháng 8 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 4254/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 8 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7027/BKHĐT-QLĐT ngày 29 tháng 8 năm 2017) và Tài chính (Công văn số 11699/BTC-ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2017) về nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên, trước mắt thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, nghiên cứu đưa các nội dung đề xuất này vào cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các
PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,

Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, NN, ĐMDN, QHĐP, V.I, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2 b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10813/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10813/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2017
Ngày hiệu lực11/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10813/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 10813/VPCP-CN 2017 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10813/VPCP-CN 2017 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10813/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành11/10/2017
        Ngày hiệu lực11/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10813/VPCP-CN 2017 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10813/VPCP-CN 2017 Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm

              • 11/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực