Công văn 10816/VPCP-CN

Công văn 10816/VPCP-CN về công tác nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10816/VPCP-CN 2017 công tác nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10816/VPCP-CN
V/v công tác nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hi năm 2017

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 11152/BGTVT-MT ngày 02 tháng 10 năm 2017) về công tác nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải năm 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định và Quảng Ngãi nghiên cứu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên và căn cứ các quy định của pháp luật, theo thẩm quyền thực hiện việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, từ đó xem xét việc cấp giấy phép nhận chìm biển và giao các khu vực biển cho các công trình nạo vét, duy tu tuyến lung hàng hải nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động hàng hải trên địa bàn.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định về quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép nhận chìm ở bin và giao các khu vực bin cho các công trình nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải; báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhũng vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Cá
c B: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc png;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Tr lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KGVX, KTTH, NC, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10816/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10816/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2017
Ngày hiệu lực12/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10816/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 10816/VPCP-CN 2017 công tác nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10816/VPCP-CN 2017 công tác nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10816/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành12/10/2017
        Ngày hiệu lực12/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10816/VPCP-CN 2017 công tác nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10816/VPCP-CN 2017 công tác nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải

              • 12/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực