Công văn 1082/SXD-KT&VLXD

Công văn 1082/SXD-KT&VLXD năm 2014 tăng cường quản lý chất lượng gạch xây không nung trong công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1082/SXD-KT&VLXD 2014 quản lý chất lượng gạch xây không nung trong công trình xây dựng Bắc Giang


UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1082/SXD-KT&VLXD
V/v: Tăng cường quản lý chất lượng gạch xây không nung trong công trình xây dựng.

Bắc Giang, ngày 05 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các S: Kế hoạchĐầu tư, Tài chính, Giao thông vận ti, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

 

Thời gian qua, việc sử dụng gạch xây không nung đã được các cấp, các ngành, các ch đu tư cơ bản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc đưa gạch xây không nung vào công trình xây dựng vẫn còn một s bt cập do hiện nay trên địa bàn tỉnh ch có 3 đơn vị sản xuất gạch xây không nung (gạch bê tông xi măng ct liệu) có công suất lớn, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đã được S Xây dựng và các cơ quan liên quan kiểm định chất lượng và công bố trên trang website của Sở Xây dựng tại Công văn số 704/SXD-KT&VLXD ngày 20/6/2014 (gồm: Công ty c phần Clever, Công ty TNHH Bình Định và Công ty C phần Xi măng Sông Cu) và có tên trong danh mục công bố giá VLXD của Liên Sở: Xây dựng- Tài chính. Ngoài các doanh nghiệp đã được công b nêu trên, các cơ sở sản xuất khác chưa đảm bo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, ch được sử dụng đ xây dựng các công trình dân sinh cấp thp, không thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Qua phản ánh của một s tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hiện nay có tình trạng một số chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp đã sử dụng sản phẩm gạch xây không nung không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng vào công trình xây dựng có nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Việc sử dụng sản phẩm không đảm bảo chất lượng làm giảm chất lượng công trình, thất thoát vốn ngân sách Nhà nước, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất VLXD, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Chương trình phát triển vật liệu xây không nung của Chính phủ và Bộ Xây dựng đã đề ra.

Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện tốt các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị:

1. Các chủ đầu tư và các đơn vị xây lắp công trình:

Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng, Công văn số 553/UBND-XD ngày 12/3/2013 và số 3354/UBND-XD ngày 11/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v việc quản lý, sử dụng gạch xây không nung trong các công trình xây dựng.

- Thực hiện tt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng gạch xây không nung trước khi đưa vào công trình xây dựng. Ch được sử dụng các sản phẩm gạch xây không nung đã được Sở Xây dựng kim định, công b danh mục trên Trang thông tin điện tử của S Xây dựng và công b giá VLXD của Liên S: Xây dựng- Tài chính.

2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất gạch xây không nung:

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất gạch xây không nung đã được công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng phải thường xuyên tự kim định và đánh giá chất lượng sản phm đó đảm bo sản phẩm đạt tiêu chuẩn được công b theo quy định.

- Đối với các cơ sở sản xuất gạch xây không nung chưa được công bố phải quan tâm áp dụng công nghệ và cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng và thực hiện các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, báo cáo Sở Xây dựng để tổ chức kiểm định và công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và công bố giá VLXD của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính.

3. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VLXD và các chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm VLXD khi đưa vào công trình xây dựng, nhất là vật liệu xây không nung, kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng đề nghị của Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các phòng ban Sở;
- Lưu: VT, KT & VLXD, LĐ Sở;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trịnh Quang Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1082/SXD-KT&VLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1082/SXD-KT&VLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2014
Ngày hiệu lực05/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1082/SXD-KT&VLXD 2014 quản lý chất lượng gạch xây không nung trong công trình xây dựng Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1082/SXD-KT&VLXD 2014 quản lý chất lượng gạch xây không nung trong công trình xây dựng Bắc Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1082/SXD-KT&VLXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýTrịnh Quang Hưng
        Ngày ban hành05/09/2014
        Ngày hiệu lực05/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1082/SXD-KT&VLXD 2014 quản lý chất lượng gạch xây không nung trong công trình xây dựng Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1082/SXD-KT&VLXD 2014 quản lý chất lượng gạch xây không nung trong công trình xây dựng Bắc Giang

           • 05/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực