Công văn 10823/VPCP-CN

Công văn 10823/VPCP-CN năm 2017 về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10823/VPCP-CN 2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10823/VPCP-CN
V/v điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn đến năm 2030

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Về đề nghị điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 1895/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết kiến nghị nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: QP, KH&ĐT, TC, XD, TP, TN&MT, KH&CN, VH, TT&DL, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TGĐ TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, PL, KTTH, QHQT, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b). LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10823/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10823/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2017
Ngày hiệu lực12/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10823/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 10823/VPCP-CN 2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10823/VPCP-CN 2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10823/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành12/10/2017
        Ngày hiệu lực12/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10823/VPCP-CN 2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10823/VPCP-CN 2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển Cảng hàng không quốc tế Chu Lai

              • 12/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực