Công văn 1083/UBND-ĐT

Công văn 1083/UBND-ĐT năm 2020 về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1083/UBND-ĐT 2020 hạn chế tai nạn đường thủy do phương tiện thô sơ gây ra Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1083/UBND-ĐT
V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- Công an Thành phố;
-
UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 347/TTg-CN ngày 18/3/2020 về việc ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra (gửi kèm bản chụp), UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì cùng Công an Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản nêu trên; tham mưu cho UBND Thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT UBND TP Nguyễn Thế Hùng;
- VPUB: CVP; PCVP P.V.Chiến; Phòng: ĐTThực
,Hi;
- Lưu: VT, ĐTPh.
2508

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1083/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1083/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2020
Ngày hiệu lực31/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1083/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 1083/UBND-ĐT 2020 hạn chế tai nạn đường thủy do phương tiện thô sơ gây ra Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1083/UBND-ĐT 2020 hạn chế tai nạn đường thủy do phương tiện thô sơ gây ra Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1083/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành31/03/2020
        Ngày hiệu lực31/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1083/UBND-ĐT 2020 hạn chế tai nạn đường thủy do phương tiện thô sơ gây ra Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1083/UBND-ĐT 2020 hạn chế tai nạn đường thủy do phương tiện thô sơ gây ra Hà Nội

              • 31/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực