Công văn 1084/TCT-DNK

Công văn số 1084/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Nội dung toàn văn Công văn 1084/TCT-DNK chính sách thuế


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1084/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Long An 

 

Trả lời Công văn số 442/CT.TTr2 ngày 7/02/2006 của Cục thuế tỉnh Long An v/v xin ý kiến xử lý về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Theo quy định của Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN thì Công ty TNHH nhà nhựa thực hiện đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và làm dịch vụ tư vấn phục vụ các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội nhựa TP. Hồ Chí Minh đăng ký vào cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì phải nộp thuế GTGT, thuế thu nhập từ hoạt động đầu tư hạ tầng và dịch vụ mang lại. Doanh thu tính thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp là số tiền Công ty TNHH nhà nhựa thu được từ các doanh nghiệp và cá nhân qua hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại cụm công nghiệp.

Các loại thuế phát sinh qua hoạt động chuyển quyền sử dụng đất do Hiệp hội nhà nhựa TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm.

2- Về quản lý thu thuế:

- Về thuế GTGT: Tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, quy định: Các cơ sở hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc như Công ty, xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở đóng trụ sở; Trường hợp cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở chính, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nếu trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu thì cơ sở hạch toán phụ thuộc phải kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi phát sinh doanh thu theo tỷ lệ (%) ấn định trên doanh thu.

Theo quy định trên, Công ty TNHH nhà nhựa có thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại tỉnh Long An thì Chi nhánh phải nộp thuế GTGT tại tỉnh Long An. Cục thuế tỉnh Long An căn cứ vào tình hình thực tế của Chi nhánh để thu thuế GTGT theo đúng với chế độ quy định.

- Về thuế thu nhập: Tại Điểm 3, Mục I, Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định: Các đơn vị hạch toán độc lập thuộc cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán riêng. Các đơn vị hạch toán báo sổ, phụ thuộc cơ sở kinh doanh chính chỉ đăng ký thuế tại địa phương, không có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế tại địa phương; Cơ sở kinh doanh chính có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế phần kinh doanh của mình và của các đơn vị hạch toán phụ thuộc hạch toán báo sổ.

Theo quy định trên, Công ty TNHH nhà nhựa kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN với Cơ quan Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Đề nghị Cục thuế Long An phối hợp với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời giám định cho cơ quan công an.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại diện TCT tại TP HCM;
- Cục thuế TP HCM;
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1084/TCT-DNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1084/TCT-DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2006
Ngày hiệu lực28/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1084/TCT-DNK chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1084/TCT-DNK chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1084/TCT-DNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành28/03/2006
        Ngày hiệu lực28/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1084/TCT-DNK chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1084/TCT-DNK chính sách thuế

           • 28/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực