Công văn 1084/TTg-QHQT

Công văn số 1084/TTg-QHQT về việc chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm và Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1084/TTg-QHQT chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm và Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking Phú Yên


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1084/TTg-QHQT
V/v chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng KCN hóa dầu Hòa Tâm và Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking Phú Yên

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Công an, Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 95/BKH-KCN&KCX ngày 6 tháng 8 năm 2007) và đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (công văn số 31/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2007) về chủ trương đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm và Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm, tỉnh Phú Yên với quy mô diện tích 1.300 ha và Dự án Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking do Công ty SP Chemicals Ltd., Singapore làm chủ đầu tư.

2. Đồng ý về chủ trương:

- Bổ sung Dự án Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking sử dụng nguồn naphth nhập khẩu hoặc tại chỗ với công suất 800.000 tấn etylen/năm vào các Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2025 và Quy hoạch phát triển ngành hóa dầu Việt Nam giai đoạn 2006-2015, định hướng đến năm 2025.

- Bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam một cảng chuyên dùng tại Bãi Gốc, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, có thể tiếp nhận tàu 250.000 DWT phục vụ cho Khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ dự án và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành; lưu ý những vấn đề nêu tại mục 4 phần III công văn số 95/BKH-KCN&KCX ngày 6 tháng 8 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc cho thuê một lần 1.300 ha đất để triển khai các dự án cần kèm theo các điều kiện ràng buộc về tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả sử dụng đất.

4. Việc hỗ trợ và ưu đãi đầu tư cho các dự án sẽ được xem xét trong quá trình thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, CN, DK, ĐP, Website CP
- Lưu: VT, QHQT (3). 27

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1084/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1084/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2007
Ngày hiệu lực08/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1084/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1084/TTg-QHQT chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm và Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1084/TTg-QHQT chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm và Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking Phú Yên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1084/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành08/08/2007
        Ngày hiệu lực08/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1084/TTg-QHQT chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm và Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking Phú Yên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1084/TTg-QHQT chủ trương đầu tư Dự án hạ tầng khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm và Tổ hợp hóa dầu Naphtha Cracking Phú Yên

              • 08/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực