Công văn 1088/TCT-CS

Công văn 1088/TCT-CS xác định giảm tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1088/TCT-CS xác định giảm tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1088/TCT-CS
V/v xác định giảm tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An.

Trả lời Công văn số 1393/CT-QLCKTTĐT ngày 24/10/2011 của Cục Thuế tỉnh Long An về xác định đối tượng giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 3 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ:

1. Vùng nông thôn là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn của phường, quận thuộc thị xã, thành phố.

2. Lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư bao gồm những ngành, nghề được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và những ngành, nghề khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.

3. Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.

4. Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.

5. Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư là dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được thực hiện tại vùng nông thôn.”

- Tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư: “1. Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư quy định tại Điều 3 Nghị định này được hưởng các ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Nghị định này”.

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP nêu trên phải đáp ứng ít nhất 02 điều kiện: Điều kiện về lĩnh vực nông nghiệp thuộc diện được ưu đãi và địa bàn đầu tư được ưu đãi. Đề nghị Cục Thuế xem xét cụ thể hồ sơ, tài liệu để xác định điều kiện được hưởng ưu đãi theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC, CST, QLCS;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1088/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1088/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2012
Ngày hiệu lực27/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1088/TCT-CS xác định giảm tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1088/TCT-CS xác định giảm tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1088/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNgô Văn Độ
        Ngày ban hành27/03/2012
        Ngày hiệu lực27/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1088/TCT-CS xác định giảm tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1088/TCT-CS xác định giảm tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

             • 27/03/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/03/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực