Công văn 1089/GSQL-TH

Công văn 1089/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1089/GSQL-TH 2014 vướng mắc C/O mẫu E


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1089/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2776/HQHCM-GSQL ngày 30/7/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh liên quan đến vướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E11470ZC22010341 ngày 26/3/2011, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu hồ sơ gửi kèm công văn trên thấy rằng C/O mẫu E số tham chiếu E11470ZC22010341 ngày 26/3/2011 được cấp trong trường hợp có hóa đơn bên thứ ba. Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 10, Phụ lục 3 về mẫu C/O (phần overleaf notes) Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thì tại ô số 7 không ghi tên công ty phát hành hóa đơn và tại ô số 13 không đánh dấu vào mục "Third Party Invoicing" là không đúng với quy định. Do vậy, cơ quan Hải quan không có cơ sở xem xét chấp nhận C/O mẫu E trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1089/GSQL-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1089/GSQL-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1089/GSQL-TH 2014 vướng mắc C/O mẫu E


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1089/GSQL-TH 2014 vướng mắc C/O mẫu E
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1089/GSQL-TH
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành07/08/2014
        Ngày hiệu lực07/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1089/GSQL-TH 2014 vướng mắc C/O mẫu E

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1089/GSQL-TH 2014 vướng mắc C/O mẫu E

             • 07/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực