Công văn 1091/TTg-KTN

Công văn 1091/TTg-KTN năm 2016 thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1091/TTg-KTN thực hiện 16/NQ-CP xây dựng hạ tầng đưa nước ta thành nước công nghiệp 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1091/TTg-KTN
V/v thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4345/BKHĐT-KCHTĐT ngày 06 tháng 6 năm 2016) về tình hình huy động, sử dụng vốn khu vực tư nhân cho đầu tư kết cấu hạ tầng để thực hiện thành công Mục tiêu Nghị quyết số 13-NQ/TW và Nghị quyết số 16/NQ-CP Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và khả năng cân đối nguồn lực cho đầu tư phát triển từ nay đến năm 2020, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Báo cáo tổng hợp về việc thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

2. Nghiên cứu các mô hình đầu tư, kinh doanh các công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ công theo hướng nhượng quyền đầu tư, khai thác kinh doanh có Điều kiện và các mô hình khác phù hợp với Điều kiện của Việt Nam; tổng hợp những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP;

3. Tổng hợp, chọn lọc các dự án ưu tiên đầu tư, đề xuất nhu cầu và nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TC, GTVT, CT, GD&ĐT, Y tế, NN&PTNT, TT&TT, VH-TT&DL;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1091/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1091/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2016
Ngày hiệu lực24/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1091/TTg-KTN thực hiện 16/NQ-CP xây dựng hạ tầng đưa nước ta thành nước công nghiệp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1091/TTg-KTN thực hiện 16/NQ-CP xây dựng hạ tầng đưa nước ta thành nước công nghiệp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1091/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành24/06/2016
        Ngày hiệu lực24/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1091/TTg-KTN thực hiện 16/NQ-CP xây dựng hạ tầng đưa nước ta thành nước công nghiệp 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1091/TTg-KTN thực hiện 16/NQ-CP xây dựng hạ tầng đưa nước ta thành nước công nghiệp 2016

           • 24/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực