Công văn 1091/TXNK-TGHQ

Công văn 1091/TXNK-TGHQ năm 2019 về khai báo giá chính thức do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1091/TXNK-TGHQ 2019 khai báo giá chính thức


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1091/TXNK-TGHQ
V/v khai báo giá chính thức

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 3695/HQHCM-TXNK ngày 17/12/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc về khai bổ sung giá chính thức đối với hàng hóa nhập khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì người khai hải quan khai giá chính thức trên tờ khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan và nộp thuế chênh lệch (nếu có) trong tờ khai hải quan trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ đăng ký tờ khai hải quan. Cơ quan hải quan kiểm tra khai báo của người khai hải quan, thời điểm có giá chính thức, điều kiện chấp nhận có giá chính thức theo quy định; xác định trị giá hải quan, ấn định thuế, thu đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp (nếu có), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp người khai hải quan không khai báo, khai báo không đúng quy định về giá chính thức.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra khai báo của người khai hải quan, thời điểm có giá chính thức, điều kiện chấp nhận có giá chính thức theo quy định và thực hiện xác định trị giá hải quan, ấn định thuế, thu đủ s tiền thuế, tiền chậm nộp (nếu có), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp người khai hải quan không khai báo, khai báo không đúng quy định về giá chính thức theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (BH-2b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1091/TXNK-TGHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1091/TXNK-TGHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2019
Ngày hiệu lực25/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1091/TXNK-TGHQ

Lược đồ Công văn 1091/TXNK-TGHQ 2019 khai báo giá chính thức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1091/TXNK-TGHQ 2019 khai báo giá chính thức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1091/TXNK-TGHQ
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành25/01/2019
        Ngày hiệu lực25/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1091/TXNK-TGHQ 2019 khai báo giá chính thức

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1091/TXNK-TGHQ 2019 khai báo giá chính thức

            • 25/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực