Công văn 1091/UBDT-CSDT

Công văn 1091/UBDT-CSDT năm 2018 về rà soát, cung cấp thông tin đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1091/UBDT-CSDT 2018 rà soát thông tin đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1091/UBDT-CSDT
V/v rà soát, cung cấp thông tin đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai

Thực hiện Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn, để làm cơ sở công bố trên Trang Thông tin điện tử, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan lập danh sách các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn gửi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 01/11/2018 (file điện tử gửi về địa chỉ email: [email protected])

Để đảm bảo tính thống nhất của đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Ủy ban Dân tộc xin gửi kèm biểu mẫu tổng hợp. Trong quá trình rà soát có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Ủy ban Dân tộc (qua số điện thoại: 024.3734.9438) để phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chnhiệm (để B cáo);
- Các Thứ trưởng
, Phó Chnhiệm;
- Cơ quan làm công tác d
ân tộc các tnh, thành phố,
- Cổng TTĐT;
- Lưu VT, Vụ CSDT(02b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng

 

BIỂU TỔNG HỢP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC VÙNG KHÓ KHĂN

(Kèm theo Công văn số 1091/UBDT-CSDT ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Dân tộc)

TT

Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Tên xã, phường, thị trấn

Xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo QĐ số 582/QĐ-TTg)

Xã có tên trong Quyết định số 900/QĐ-TTg

Xã có tên trong danh sách theo Nghị định số 34/2014/NĐ- CP

Xã có tên trong Quyết định số 131/QĐ-TTg

1

2

3

4

5

6

7

TỔNG SỐ HUYỆN

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ XÃ

 

 

 

 

 

I

HUYỆN ………

 

 

 

 

 

1

 

………….

 

 

 

 

2

 

………….

 

 

 

 

3

 

………….

 

 

 

 

4

 

………….

 

 

 

 

5

 

Xã ………….

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

II

HUYỆN ………

 

 

 

 

 

1

 

Xã ………….

 

 

 

 

2

 

………….

 

 

 

 

3

 

………….

 

 

 

 

4

 

Xã ………….

 

 

 

 

5

 

Xã ………….

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

………….

………….

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cột 3: Ghi tên xã thuộc vùng khó khăn.

- Cột 4: Ghi khu vực II, khu vực III được phê duyệt theo Quyết định số 582/QĐ-TTg .

- Cột 5, 6, 7: Đánh dấu “X” vào ô tương ứng.

- Lưu ý:

+ Không thống kê các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Không thống kê các xã ATK, biên giới thuộc vùng đồng bằng.

+ Không thống kê các xã khu vực I theo Quyết định số 582/QĐ-TTg .

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1091/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1091/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1091/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 1091/UBDT-CSDT 2018 rà soát thông tin đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1091/UBDT-CSDT 2018 rà soát thông tin đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1091/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýPhan Văn Hùng
        Ngày ban hành18/09/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1091/UBDT-CSDT 2018 rà soát thông tin đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1091/UBDT-CSDT 2018 rà soát thông tin đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

              • 18/09/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực