Công văn 10913/VPCP-KGVX

Công văn 10913/VPCP-KGVX năm 2017 về lao động phi chính thức tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10913/VPCP-KGVX 2017 lao động phi chính thức tại Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10913/VPCP-KGVX
V/v lao động phi chính thức tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Báo Dân Việt ngày 04 tháng 10 năm 2017 có bài phản ánh: “Việt Nam có ti gần 2/3 tổng số lao động làm việc ở khu vực phi chính thức với năng suất lao động thấp, không được pháp luật bảo vệ, tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững. Điều này đặt ra vấn đề phải thúc đẩy chuyển dịch lao động phi chính thức sang chính thức nhằm bảo vệ quyền lợi lao động, thúc đẩy kinh tế quốc gia.”. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu vấn đề Báo nêu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: QHQT, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3),
1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10913/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10913/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2017
Ngày hiệu lực13/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10913/VPCP-KGVX 2017 lao động phi chính thức tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10913/VPCP-KGVX 2017 lao động phi chính thức tại Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10913/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành13/10/2017
        Ngày hiệu lực13/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10913/VPCP-KGVX 2017 lao động phi chính thức tại Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10913/VPCP-KGVX 2017 lao động phi chính thức tại Việt Nam

              • 13/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực