Công văn 10916/BTC-CST

Công văn 10916/BTC-CST năm 2013 về điều chỉnh thuế trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chinh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10916/BTC-CST năm 2013 điều chỉnh thuế Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10916/BTC-CST
V/v điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Hiệp hội Thép Việt Nam;
- Hiệp hội Nhựa Việt Nam;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

 

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được công văn của một số doanh nghiệp kiến nghị về thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu (đơn kiến nghị của tập thể các công ty: Công ty CP tập đoàn Thiên Quang, Công ty TNHH thép không gĐông Bang, Công ty TNHH Thép không gỉ Hà Anh, Công ty Inox Hòa Bình, Công ty TNHH MTV thép không gỉ Long An, Công ty TNHH Trung thu; công văn số 68/AK-VINA của công ty TNHH AK Vina, công văn số 1503/HA-BTC ngày 15/3/2013 của Công ty TNHH Thép không gỉ Hà Anh). Bộ Tài chính xin trao đi với quý Cơ quan, đơn vị như sau:

I. Tóm tắt kiến nghị của doanh nghiệp

1. Kiến nghị của Công ty AK VINA:

Công ty TNHH AK VINA sản xuất nhựa Polyester không bão hòa, các loại sơn lót trên chất liệu kim loại, thùng phuy thép tại KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai (Giấy phép đầu tư số: 232/GP-KCN-ĐN cấp ngày: 23/08/2003, chứng nhận thay đổi lần thứ hai s: 472023000751 cấp ngày 30/10/2009).

Công suất sản xuất nhựa polyester không bão hòa khoảng 1.000 tn/tháng, đáp ứng 30-50% nhu cầu trong nước (tổng nhu cầu của cả nước cho ngành nhựa polyester không bão hòa khoảng 2.000 ~ 3.000 tn/tháng). Ngoài ra, có 2 doanh nghiệp là Công ty Phattanaphan Chemitech (gọi tắt là PNP) tại Long An và Công Ty TNHH Nuplex Resins Việt Nam tại Biên Hòa, Đồng Nai cũng sản xuất polyester không bão hòa nên tổng công suất sản xuất của cả 3 doanh nghiệp đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu trong nước.

Mặt hàng nhựa polyester dạng lỏng hoặc bột nhão thuộc mã HS 3907.91.30 và mặt hàng polyester dạng khác có mã HS là 3907.91.90 được nhập khẩu từ các nước trong khu vực ASEAN, Hàn Quốc và Trung quốc có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 0%; từ Đài Loan là 3% đối với polyester lỏng, 0% đối với polyester dạng khác. Đặc biệt, khi nhập khẩu nhựa polyester, các doanh nghiệp nhập khẩu đều khai báo hải quan là polyester dạng khác có mã HS là 3907.91.90 để được áp thuế nhập khẩu là 0%, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất nhựa polyester tại Việt Nam.

Công ty đề nghị điều chỉnh mức thuế nhập khẩu nhựa polyester không bão hòa thuộc mã HS: 3907.91.30 từ 3% lên 6% và nhựa polyester dạng khác thuộc mã HS 3907.91.90 từ 0% lên 6% để bảo hộ cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

2. Kiến nghị của tập thể các Công ty CP tập đoàn Thiên Quang, Công ty TNHH thép không gỉ Đông Bang, Công ty TNHH Thép không gỉ Hà Anh, Công ty Inox Hòa Bình, Công ty TNHH MTV thép không gỉ Long An, Công ty TNHH Trung thu:

Nhà máy sản xuất thép không gỉ của công ty hiện đáp ứng phần lớn các chng loại thép không g cho thị trường là tấm, cuộn cán nguội, ống hộp dùng trong công nghiệp và dân dụng, dây và cây đặc.

Hiện nay Việt Nam đang nhập khẩu hai chủng loại thép không gỉ dạng Dây và cây đặc hàng năm từ 12.000 đến 15.000 tấn và có mức tăng trưởng trung bình từ 15% đến 20%/năm. Mặt hàng thép không gỉ dạng Dây do đang được áp mức thuế suất thuế nhập khẩu là 10%, mã số 7223.00.00 nên đã bảo hộ được hàng hóa của các nhà sản xuất trong nước trong việc cạnh tranh với các sản phm nhập khu. Mặt hàng thép không gỉ dạng Cây đặc hiện đang được áp 4 mã hàng (tùy vào mức độ gia công là 7222.20.10, 7222.20.90, 7222.30.10, 7222.30.90) nhưng chỉ có duy nhất mã 7222.30.10 đang áp mức thuế 10% nên các nhà sản xuất nước ngoài đã tận dụng kẽ hở này bằng cách khai mã nhập khẩu hàng hóa vào các mã đang có thuế suất 0% để đưa vào Việt Nam hàng ngàn tấn cây đặc Inox mỗi tháng và ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường và các nhà sn xuất trong nước.

Công ty đề nghị điều chỉnh thuế nhập khẩu thép không gỉ dạng cây đặc các mã hàng t 0% lên 10% như mã 7222.30.10 để h trợ các nhà sản xuất trong nước.

II. Ý kiến của Bộ Tài chính

1. Về kiến nghị của công ty TNHH AK Vina (mặt hàng nhựa polyeste):

- Nhựa polyester chưa no (mã HS: 3907.91.30) dùng cho ngành công nghiệp composites: tôn sáng, tượng, nhựa giả đá, focmica...

- Mức thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng nhựa Polyeste hiện hành như sau:

Mã s

Mô tả

Khung TS (%)

Cam kết WTO (%)

MFN (%)

Các mức thuế FTA (%)

Asean-TQ

Asean-HQ

Asean-n độ

ASEAN

 

- Polyeste khác:

 

 

 

 

 

 

 

3907.91

- - Chưa no:

 

 

 

 

 

 

 

3907.91.20

- - - Dạng mnh vỡ

0-8

6,5

0

0

0

4

0

3907.91.30

- - - Dạng lng hoặc bột nhão

0-8

6,5

3

0

0

4

0

3907.91.90

- - - Loại khác

0-8

6,5

0

0

0

4

0

- Theo danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, mặt hàng polyester chưa no được chi tiết thành 03 dòng thuế: Dạng mảnh vỡ; Dạng lỏng hoặc bột nhão và Loại khác với mức thuế suất 0% và 3% như bảng nêu trên. Bộ Tài chính được biết trên thực tế mặt hàng polyester chưa no chỉ có ở dạng lỏng hoặc bột nhão không có ở dạng mảnh vỡ và dạng khác tuy nhiên số liệu kim ngạch cho thấy vẫn phát sinh số liệu nhập khẩu ở 02 dạng này (theo số liệu kim ngạch nhập khẩu mặt hàng polyeste cung cấp tại Phụ lục 1 kèm theo) như vậy có thể có sự gian lận thương mại do mức thuế chênh lệch nhau.

Căn cứ nội dung nêu trên và thông tin của doanh nghiệp, hiện nay trong nước đã sản xuất được mặt hàng polyester chưa no với công suất đáp ứng được 70 - 80% nhu cầu trong nước vì vậy, để bảo hộ sản xuất trong nước và hạn chế gian lận thương mại, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh tăng thuế suất của cả 03 dòng thuế từ 0% và 3% lên và áp dụng chung 1 mức thuế suất là 5% (thấp hơn mức cam kết WTO với những mặt hàng này là 6,5% và nằm trong khung thuế suất là 0-8%).

2. Về kiến nghị của tập thể các công ty: Công ty CP tập đoàn Thiên Quang, Công ty TNHH thép không gỉ Đông Bang, Công ty TNHH Thép không g Hà Anh, Công ty Inox Hòa Bình, Công ty TNHH MTV thép không gỉ Long An, Công ty TNHH Trung thu (Mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que)

- Các mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que thuộc nhóm 7222 được chi tiết cụ thể tại các dòng thuế có mã số 7222.20.10, 7222.20.90, 7222.30.10, 7222.30.90 với mức thuế nhập khẩu hiện hành (MFN, Asean-Trung Quốc, Asean-n Độ) như sau:

Tên mặt hàng và mã HS

Khung thuế suất (%)

Cam kết WTO (%)

Thuế MFN 2013 (%)

Các mức thuế FTA (%)

ASEAN

ASEAN-TQ

ASEAN-Nhật Bản

Vietnam-Nhật Bản

Asean-Ấn độ

Chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội, có mặt cắt ngang hình tròn (HS: 7222.20.10)

0-10

10

0

0

0

0

0

8

Chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội, loại khác (Mã HS: 7222.20.90)

0-10

10

0

0

0

0

0

8

Các thanh và que khác, có mặt cắt ngang hình tròn (Mã HS: 7222.30.10)

0-10

10

10

0

0

0

0

8

Các thanh và que khác, loại khác (Mã HS: 7222.30.90)

0-10

10

0

0

0

0

0

8

04 mặt hàng thép Dây và Cây đặc có tính chất tương tự nhau nhưng lại có mức thuế MFN chênh lệch nhau 0% và 10%. Lý do vì trước đây, trong nước mới chỉ sản xuất được thép dạng thanh, que thuộc mã số 7222.30.10 tuy nhiên theo thông tin của doanh nghiệp thì đến nay trong nước đã sản xuất được các chủng loại thép thanh, que thuộc 03 mã 7222.20.10, 7222.20.90 và 7222.30.90 nhưng do mức thuế suất MFN là 0% nên thị trường Việt Nam đang phải nhập khẩu thép không gỉ dạng Dây và Cây đặc hàng năm từ 12.000 đến 15.000 tấn với mc tăng trưởng trung bình 15% đến 20%/năm.

- Mặt hàng thép Dây và Cây thuộc mã số 7222.30.10 là mặt hàng trong nước đã sản xuất được và được điều chỉnh tăng thuế suất từ 0% lên 10% từ ngày 11/6/2012.

- Theo số liệu thống kê từ năm 2011 đến nay (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo), lượng nhập khu của mặt hàng này chỉ đứng thứ 3 về kim ngạch nhập khẩu tuy nhiên nếu xem chi tiết kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng thép Dây và Cây thuộc chủng loại trong nước đã sản xuất được từ tháng 9-12/2012 cho thấy chủng loại thép này đang được các doanh nghip kê khai vào mã số 7222.20.10 với mức thuế suất 0%.

Đ hạn chế gian lận thương mại và góp phần đạt được mục tiêu bảo hộ sản xuất trong nước đối với mặt hàng thép Dây và Cây trong nước đã sản xuất được thuộc mã số 7222.30.10, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh tăng thuế suất của các mặt hàng thép thuộc các mã số 7222.20.10, 7222.20.90, 7222.30.90 từ 0% lên 10% bằng với mức thuế suất của dòng thuế 7222.30.10.

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến để Bộ Tài chính hoàn chỉnh văn bản trước khi ban hành.

Ý kiến tham gia xin được gửi lại Bộ Tài chính trước ngày 28/8/2013.

Trân trọng sự phối hợp công tác của quý Cơ quan, đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website của Bộ Tài chính (để xin ý kiến);
- TCHQ, Vụ PC;
-
Lưu: VT, Vụ CST (15)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC 1

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU MẶT HÀNG POLYESTE

 

Dạng mảnh vỡ có mã 3907.91.20 (USD)

Dạng lỏng hoặc bột nhão có mã 3907.91.30 (USD)

Loại khác có mã 3907.91.90 (USD)

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2012

Trung Quc

292.295

222.222

 

859.315

1.749.311

742.744

Nhật Bản

0

226.150

 

271.347

464.787

29.277

Đài Loan

334.449

390.663

 

24.564.143

22.508.007

315.914

Thái Lan

0

399.810

 

260.106

1.590.594

1.005.459

Bỉ

0

0

 

24.000

0

0

Đức

0

0

 

349.441

381.458

158.533

Indonesia

0

0

 

867.029

972.653

0

Hàn Quc

0

0

 

127.520

736.471

497.844

Malaysia

0

0

 

15.683.669

17.440.737

1.826.516

NewZealand

0

0

 

79.830

88.526

0

Singapore

0

0

 

5.108.642

7.999.348

177.746

Hoa Kỳ

0

0

 

23.993

0

0

Australia

0

0

 

0

172.644

19.223

HongKong

0

0

 

0

0

42.300

n độ

0

0

 

0

129.183

0

CỘNG

626.744

1.238.845

 

48.219.035

54.233.719

4.815.556

 

PHỤ LỤC 2

SỐ LIỆU THỐNG KÊ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY CỦA MẶT HÀNG THÉP KHÔNG GỈ DẠNG DÂY VÀ CÂY ĐẶC

Stt

Tên mặt hàng và mã HS

Năm 2011 (USD)

Năm 2012 (USD)

I

Mã 7222.20.10

 

 

1

China

1.168.981

336.681

2

India

2.410.760

4.999.232

3

Italy

66.123

0

4

Japan

15.206

874.042

5

Korea (Republic)

33.620

31.247

6

Singapore

27.455

0

7

Taiwan

282.528

468.451

8

Thailand

20.037

48.691

9

United States of America

10.821

0

10

Germany

0

52.678

 

Cộng

4.035.531

6.811.022

II

Mã 7222.20.90

 

 

1

Belgium

21.176

0

2

China

228.131

198.919

3

India

2.494.892

346.933

4

Japan

64.889

54.125

5

Malaysia

22.801

0

6

Taiwan

41.784

334.873

 

Cộng

2.873.673

934.850

III

Mã 7222.30.10

 

 

1

China

221.177

708.075

2

India

404.591

932.482

3

Italy

0

39.704

4

Japan

11.297

187.060

5

Korea (Republic)

62.702

199.440

6

Singapore

0

63.509

7

Taiwan

144.704

21.805

8

Thailand

54.684

65.310

9

United States of America

0

16.448

10

Pháp

22.588

0

11

Rập

40.807

0

 

Cộng

962.550

2.233.833

IV

Mã 7222.30.90

 

 

1

China

589.959

202.695

2

Germany

17.660

19.733

3

India

7.091.897

2.453.107

4

Japan

582.566

169.890

5

Korea (Republic)

54.572

33.026

6

Malaysia

75.920

0

7

Switzerland

12.014

0

8

Taiwan

225.396

377.009

9

Thailand

13.015

0

10

United States of America

142.104

0

11

Italy

0

21.410

12

Portugal

0

58.905

 

Cộng

8.805.103

3.335.775

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10916/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10916/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2013
Ngày hiệu lực19/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10916/BTC-CST năm 2013 điều chỉnh thuế Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10916/BTC-CST năm 2013 điều chỉnh thuế Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10916/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành19/08/2013
        Ngày hiệu lực19/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10916/BTC-CST năm 2013 điều chỉnh thuế Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10916/BTC-CST năm 2013 điều chỉnh thuế Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

              • 19/08/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/08/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực