Công văn 1092/BHXH-TCCB

Công văn 1092/BHXH-TCCB lập hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1092/BHXH-TCCB lập hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính chuyên viên cao cấp năm 2014


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1092/BHXH-TCCB
V/v lập hồ sơ dự thi nâng ngạch CVC, CVCC năm 2014.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tình, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 24/3/2014 Bộ Nội vụ đã có Công văn số 956/BNV-CCVC về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sao gửi và đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện như sau:

1. Phổ biến nội dung Công văn này tới từng công chức để đăng ký dự thi nếu đủ các điều kiện, tiêu chuẩn. Đối tượng công chức đăng ký tham dự kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014 là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Lập danh sách theo mẫu đính kèm đối với những công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014 và có công văn cử công chức dự thi cùng toàn bộ hồ sơ của công chức và gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 15 tháng 5 năm 2014, đồng thời gửi bản mềm danh sách trích ngang theo địa chỉ othien@vss.gov.vn.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để được giải đáp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (5).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐƠN VỊ…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH …….. LÊN NGẠCH ……….. NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Công văn số       /BHXH-TCCB ngày     tháng      năm 201)

TT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch tương đương)

Mức lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Được miễn thi

Ngoại ngữ đăng ký thi

Ghi chú

Nam

Nữ

Hệ số lương

Mã số ngạch hiện giữ

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ QLNN

Trình độ tin học

Trình độ ngoại ngữ

Tin học

Ngoại ngữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

….., ngày     tháng     năm 2014
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1092/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1092/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2014
Ngày hiệu lực04/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1092/BHXH-TCCB lập hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính chuyên viên cao cấp năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1092/BHXH-TCCB lập hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính chuyên viên cao cấp năm 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1092/BHXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýCù Ngọc Oánh
        Ngày ban hành04/04/2014
        Ngày hiệu lực04/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1092/BHXH-TCCB lập hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính chuyên viên cao cấp năm 2014

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1092/BHXH-TCCB lập hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính chuyên viên cao cấp năm 2014

             • 04/04/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/04/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực