Công văn 10928/VPCP-CN

Công văn 10928/VPCP-CN về ủy quyền ký Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10928/VPCP-CN 2017 ủy quyền ký Báo cáo thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10928/VPCP-CN
V/v ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT năm 2018

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 11366/TTr-BGTVT ngày 06 tháng 10 năm 2017 về việc ủy quyền ký Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo nêu trên của Chính phủ gửi Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 4.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban QPAN của Quốc hội;
- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, NC, QHĐP;
-L
ưu: VT, CN(2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10928/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10928/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2017
Ngày hiệu lực13/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10928/VPCP-CN 2017 ủy quyền ký Báo cáo thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10928/VPCP-CN 2017 ủy quyền ký Báo cáo thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10928/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành13/10/2017
        Ngày hiệu lực13/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10928/VPCP-CN 2017 ủy quyền ký Báo cáo thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10928/VPCP-CN 2017 ủy quyền ký Báo cáo thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông

              • 13/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực