Công văn 1093/TCT-CS

Công văn 1093/TCT-CS về khấu hao tài sản cố định trong giai đoạn chuyển đổi công năng của khu công nghiệp Biên Hòa 1 do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1093/TCT-CS về khấu hao tài sản cố định trong giai đoạn chuyển đổi công


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1093/TCT-CS
V/v khấu hao TSCĐ trong giai đoạn chuyển đổi công năng của KCN Biên Hòa 1.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn Gia súc - PROCONCO.
(Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số 12011/KT-PRO ngày 06/01/2012 của Công ty Cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn Gia súc - PROCONCO về khấu hao TSCĐ trong giai đoạn chuyển đổi công năng của Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản chi không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định hoặc hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; các khoản chi không liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế là các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tại tiết b điểm 2.2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Chi phí khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau không tính vào chi phí hợp lý:

b) Chi phí khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính)”.

Về vấn đề Công ty Cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn Gia súc vướng mắc, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 6478/CT-TTHT ngày 28/12/2011 trả lời Công ty theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC-BTC;
- Lưu: VT, PC, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1093/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1093/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2012
Ngày hiệu lực27/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1093/TCT-CS về khấu hao tài sản cố định trong giai đoạn chuyển đổi công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1093/TCT-CS về khấu hao tài sản cố định trong giai đoạn chuyển đổi công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1093/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Cường
        Ngày ban hành27/03/2012
        Ngày hiệu lực27/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1093/TCT-CS về khấu hao tài sản cố định trong giai đoạn chuyển đổi công

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1093/TCT-CS về khấu hao tài sản cố định trong giai đoạn chuyển đổi công

             • 27/03/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/03/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực