Công văn 1093/VPCP-VX

Công văn số 1093/VPCP-VX về việc ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1093/VPCP-VX TTLT hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1093/VPCP-VX
V/v ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 10556/TTr-BGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2007 xin ý kiến đối với một số nội dung của dự thảo Thông tư Liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ, phụ cấp dạy thêm lớp ghép của ngành giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ phù hợp với các quy định hiện hành; đồng thời nghiên cứu, đề xuất chế độ trả lương hoặc phụ cấp dạy thêm lớp ghép và dạy thêm giờ đối với học sinh yếu kém trong các trường hợp đặc biệt cần thiết, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 3 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; Các Vụ: KG, KTTH, TH;
- Lưu: VT, VN (3), AT.21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1093/VPCP-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1093/VPCP-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2008
Ngày hiệu lực22/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1093/VPCP-VX

Lược đồ Công văn 1093/VPCP-VX TTLT hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1093/VPCP-VX TTLT hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1093/VPCP-VX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành22/02/2008
        Ngày hiệu lực22/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1093/VPCP-VX TTLT hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1093/VPCP-VX TTLT hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ

             • 22/02/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/02/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực