Công văn 10936/VPCP-NN

Công văn 10936/VPCP-NN năm 2017 chuẩn bị báo cáo tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV về thực hiện Nghị quyết 26/2012/QH13 và Nghị quyết 32/2016/QH do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10936/VPCP-NN 2017 chuẩn bị báo cáo tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10936/VPCP-NN
V/v chuẩn b báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV về thực hiện Nghị quyết 26/2012/QH13 và Nghị quyết 32/2016/QH của Quốc hội.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 8573/BNN-VP và số 8577/BNN-VP ngày 05 tháng 10 năm 2016 v việc chuẩn bị báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV về thực hiện Nghị quyết 26/2012/QH13 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Cơ bản đồng ý với nội dung của Dự thảo Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 26/2012/QH13 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Dự thảo Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu trong các báo cáo, hoàn thiện Báo cáo; ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- VP Điều phối NTM (Bộ NN&PTNT);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, QHĐP, TKBT, TH, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).Thịnh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10936/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10936/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2017
Ngày hiệu lực13/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10936/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 10936/VPCP-NN 2017 chuẩn bị báo cáo tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10936/VPCP-NN 2017 chuẩn bị báo cáo tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10936/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành13/10/2017
        Ngày hiệu lực13/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10936/VPCP-NN 2017 chuẩn bị báo cáo tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10936/VPCP-NN 2017 chuẩn bị báo cáo tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV

           • 13/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực