Công văn 1094/TTg-DK

Công văn số 1094/TTg-DK về việc chỉ định thầu một số gói thầu thuộc Dự án Mỏ Đại Hùng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1094/TTg-DK chỉ định thầu gói thầu thuộc Dự án Mỏ Đại Hùng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1094/TTg-DK
V/v chỉ định thầu một số gói thầu thuộc Dự án Mỏ Đại Hùng

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 3638/DKVN-HĐQT ngày 22 tháng 6 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Công nghiệp (công văn số 3301/BCN-NLDK ngày 17 tháng 7 năm 2007) và Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5431/BKH-QLĐT ngày 31 tháng 7 năm 2007) về việc chỉ định thầu một số gói thầu thuộc Dự án Mỏ Đại Hùng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chỉ định thầu 03 gói thầu: EPC giàn WHP DH-02 và đường ống nội mỏ; EPC kết nối (Tie-in) 03 giếng ngầm phía Bắc; dịch vụ quản lý đề án (Projectt Management) và miễn Bảo lãnh dự thầu 03 gói thầu khi tiến hành đấu thầu các gói thầu giàn khoan và mua đầu giếng thuộc gói thầu số 34, 35 và 56 nêu tại công văn trên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5431/BKH-QLĐT ngày 31 tháng 7 năm 2007, thực hiện các thủ tục chỉ định thầu và miễn bảo lãnh dự thầu đối với các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, Văn Trọng Lý, Vụ TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4b), Th. (16b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1094/TTg-DK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1094/TTg-DK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2007
Ngày hiệu lực14/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1094/TTg-DK

Lược đồ Công văn 1094/TTg-DK chỉ định thầu gói thầu thuộc Dự án Mỏ Đại Hùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1094/TTg-DK chỉ định thầu gói thầu thuộc Dự án Mỏ Đại Hùng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1094/TTg-DK
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành14/08/2007
        Ngày hiệu lực14/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1094/TTg-DK chỉ định thầu gói thầu thuộc Dự án Mỏ Đại Hùng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1094/TTg-DK chỉ định thầu gói thầu thuộc Dự án Mỏ Đại Hùng

              • 14/08/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/08/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực