Công văn 10944/BKHĐT-KTĐPLT

Công văn 10944/BKHĐT-KTĐPLT điều chuyển vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2012 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10944/BKHĐT-KTĐPLT điều chuyển vốn ngân sách năm 2012 Bộ Kế hoạch Đầu tư


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 10944/BKHĐT-KTĐPLT
V/v điều chuyển vốn đầu tư nguồn NSNN kế hoạch năm 2012

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 9005/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương điều chuyển vốn NSNN và vốn TPCP kế hoạch năm 2012. Qua tổng hợp, rà soát đề nghị điều chuyển vốn kế hoạch năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 85 ngày 18 tháng 12 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc điều chuyển vốn không làm ảnh hưởng đến tổng mức vốn đầu tư NSNN kế hoạch năm 2012 theo ngành và lĩnh vực, không bố trí cho các dự án ngoài kế hoạch 2012 đã được thông báo và vượt tổng mức đầu tư của các dự án. Các dự án điều chuyển giảm vốn là các dự án có tiến độ thực hiện chậm, không có khả năng giải ngân hết số vốn kế hoạch 2012 đã được giao. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chuyển nguồn vốn Ngân sách Nhà nước và Trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 theo như đề nghị của tỉnh (phụ lục kèm theo).

- Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sau khi điều chuyển nguồn vốn NSNN và TPCP, gửi quyết định điều chỉnh tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Bộ Tài chính (1 bản) để làm căn cứ theo dõi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT, Vụ ĐP (Định 40b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh

 

Tỉnh Lạng Sơn

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH VỐN TỪ NGUỒN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2012
(Kèm theo Công văn số 10944/BKHĐT-KTĐPLT ngày 28/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Kế hoạch năm 2012 Theo Quyết định 70/QĐ- BKHĐT ngày 18/01/2012

Dự kiến điều chuyển nguồn NSTW

Kế hoạch 2012 sau khi điều chỉnh

Điều chỉnh giảm (-)

Điều chỉnh tăng (+)

I

Chương trình hỗ trợ vốn đối ứng ODA

7.000

1.680

1.680

7.000

1

Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEAQAP)

2.000

1.680

 

320

2

Dự án phát triển toàn diện kinh tế-xã hội đô thị Hưng Yên-Việt Trì-Đồng Đăng (Hợp phần đô thị Đồng Đăng)

5.000

 

1.680

6.680

 

Thuộc tính Công văn 10944/BKHĐT-KTĐPLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10944/BKHĐT-KTĐPLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2012
Ngày hiệu lực28/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10944/BKHĐT-KTĐPLT điều chuyển vốn ngân sách năm 2012 Bộ Kế hoạch Đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10944/BKHĐT-KTĐPLT điều chuyển vốn ngân sách năm 2012 Bộ Kế hoạch Đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10944/BKHĐT-KTĐPLT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýCao Viết Sinh
        Ngày ban hành28/12/2012
        Ngày hiệu lực28/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10944/BKHĐT-KTĐPLT điều chuyển vốn ngân sách năm 2012 Bộ Kế hoạch Đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10944/BKHĐT-KTĐPLT điều chuyển vốn ngân sách năm 2012 Bộ Kế hoạch Đầu tư

           • 28/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực