Công văn 10965/BTC-QLKT

Công văn 10965/BTC-QLKT năm 2020 về đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10965/BTC-QLKT 2020 đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10965/BTC-QLKT
V/v Đính chính Thông tư số 39/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ
- Văn phòng Tổng bí thư
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
- Toà án Nhân dân tối cao
- Kiểm toán Nhà nước
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Úy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các công ty dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán
- Các doanh nghiệp kiểm toán
- Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
- Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Công báo

Qua rà soát, Bộ Tài chính phát hiện lỗi kỹ thuật tại Điều 6 Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Bộ Tài chính đính chính như sau:

Tại Điều 6 đã in:

“Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, như sau:...”

Nay sửa thành:

“Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, như sau:...”

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
- Lưu: VT, Cục QLKT.(5)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ,
GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
Vũ Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10965/BTC-QLKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10965/BTC-QLKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2020
Ngày hiệu lực10/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10965/BTC-QLKT

Lược đồ Công văn 10965/BTC-QLKT 2020 đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 10965/BTC-QLKT 2020 đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu10965/BTC-QLKT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýVũ Đức Chính
       Ngày ban hành10/09/2020
       Ngày hiệu lực10/09/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10965/BTC-QLKT 2020 đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10965/BTC-QLKT 2020 đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC

            • 10/09/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực