Công văn 1097/BNV-ĐT

Công văn 1097/BNV-ĐT về sử dụng chương trình, tài liệu và chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1097/BNV-ĐT sử dụng chương trình, tài liệu và chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng công chức


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1097/BNV-ĐT
V/v sử dụng chương trình, tài liệu và chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng công chức

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2010. Để công tác đào tạo, bồi dưỡng được tiếp tục triển khai sau ngày Nghị định có hiệu lực. Bộ Nội vụ thông báo việc sử dụng chương trình, tài liệu và chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng công chức như sau:

1. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang triển khai xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức theo ngạch và chức vụ lãnh đạo, quản lý quy định tại các Khoản 1, 2 Điều 7 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP. Trong thời gian xây dựng các chương trình này, các Bộ, ngành, địa phương vẫn tiếp tục sử dụng chương trình, tài liệu hiện tại theo tinh thần chủ động cập nhật các văn bản quản lý nhà nước; đưa các kiến thức, bài tập thực hành và kinh nghiệm xử lý tình huống phù hợp với ngành, lĩnh vực quản lý để giảng dạy cho đến khi chương trình mới được ban hành.

2. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức vẫn cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng các chương trình được phân cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Nội vụ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết chủ động triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ (Ban) TCCB, Trưởng (trung tâm) bồi dưỡng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Nội vụ, Trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO,
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC




Chu Văn Thành

 

Thuộc tính Công văn 1097/BNV-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1097/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2010
Ngày hiệu lực15/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước

Download Công văn 1097/BNV-ĐT

Lược đồ Công văn 1097/BNV-ĐT sử dụng chương trình, tài liệu và chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1097/BNV-ĐT sử dụng chương trình, tài liệu và chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng công chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1097/BNV-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýChu Văn Thành
        Ngày ban hành15/04/2010
        Ngày hiệu lực15/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1097/BNV-ĐT sử dụng chương trình, tài liệu và chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng công chức

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1097/BNV-ĐT sử dụng chương trình, tài liệu và chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng công chức

             • 15/04/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/04/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực