Công văn 1097/GSQL-GQ1

Công văn 1097/GSQL-GQ1 năm 2014 kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1097/GSQL-GQ1 2014 kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1097/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Công nghệ Kim Ngân.
(Đ/c: Số 5 Đặng Dung, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 387.14/KIMTECO-CV của Công ty về vướng mắc trong việc kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa thuộc danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc này, Bộ Tài chính đã có công văn số 16101/BTC-TCHQ ngày 21/11/2013 trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ song Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong quá trình chờ Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản hướng dẫn, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng không nằm trong danh mục hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan do các Bộ, ngành công bố theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ nhưng thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì làm thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg dẫn trên, mã văn bản pháp quy trên hệ thống thông quan tự động VNACCS là WU.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1097/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1097/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1097/GSQL-GQ1 2014 kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1097/GSQL-GQ1 2014 kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1097/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1097/GSQL-GQ1 2014 kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1097/GSQL-GQ1 2014 kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

           • 12/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực