Công văn 1098/TCHQ-ĐT

Công văn số 1098/TCHQ-ĐT của Tổng Cục Hải quan về việc đánh giá kết quả áp dụng Quyết định 2148/QĐ-TCHQ

Nội dung toàn văn Công văn 1098/TCHQ-ĐT đánh giá kết quả áp dụng QĐ 2148/QĐ-TCHQ


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1098/TCHQ-ĐT
V/v: Đánh giá kết quả áp dụng Quyết định 2148/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Các cục hải quan tỉnh, thành phố  

 

Để hướng dẫn thực hiện thống nhất Quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định 2148/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2005 của Tổng cục trưởng tổng cục Hải quan Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổng hợp, đánh giá kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quyết định 2148/QĐ-TCHQ từ ngày 01/01/2006 đến nay; và báo cáo theo các nội dung như sau:

1. Trong quá trình thực hiện, có bao nhiêu trường hợp doanh nghiệp được cấp thẻ ưu tiên nhưng qua hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro kết quả phân loại, đánh giá là kiểm tra thực tế hàng hóa (phân luồng đỏ). Kết quả tổng hợp chi tiết theo mẫu sau:

STT

Tên Doanh nghiệp

Số TK

Ngày ĐK

Tên hàng

Thực tế đã áp dụng hình thực KT nào

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Có bao nhiêu trường hợp qua hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro cho ra kết quả: kiểm tra thực tế hàng hóa (phân luồng đỏ), nhưng cơ quan hải quan áp dụng hình thức kiểm tra khác (luồng vàng hoặc xanh). Kết quả tổng hợp chi tiết theo mẫu sau:

STT

Tên Doanh nghiệp

Số TK

Ngày ĐK

Tên hàng

Thực tế đã áp dụng hình thực KT nào

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Có bao nhiêu trường hợp qua hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro phân luồng xanh, nhưng cơ quan Hải quan vẫn áp dụng hình thức kiểm tra khác (luồng vàng hoặc luồng đỏ). Kết quả tổng hợp theo mẫu sau:

STT

Tên Doanh nghiệp

Số TK

Ngày ĐK

Tên hàng

Thực tế đã áp dụng hình thực KT nào

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

5. Các kiến nghị, đề xuất về việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan trước ngày 25/03/2006 để tổng hợp.

Liên hệ điện thoại số: 04.822828, Fax số: 04.8730400.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT
- Lưu: VT; ĐT (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1098/TCHQ-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1098/TCHQ-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2006
Ngày hiệu lực21/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1098/TCHQ-ĐT đánh giá kết quả áp dụng QĐ 2148/QĐ-TCHQ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1098/TCHQ-ĐT đánh giá kết quả áp dụng QĐ 2148/QĐ-TCHQ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1098/TCHQ-ĐT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành21/03/2006
        Ngày hiệu lực21/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1098/TCHQ-ĐT đánh giá kết quả áp dụng QĐ 2148/QĐ-TCHQ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1098/TCHQ-ĐT đánh giá kết quả áp dụng QĐ 2148/QĐ-TCHQ

           • 21/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực