Công văn 1098/TTg-KTTH

Công văn 1098/TTg-KTTH kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1098/TTg-KTTH năm 2013 kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc gạo vụ Hè Thu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1098/TTg-KTTH
V/v kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2492/TTr-BNN-CB ngày 29 tháng 7 năm 2013 về việc kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc, gạo vụ hè thu năm 2013 theo Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2013. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1098/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1098/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2013
Ngày hiệu lực31/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1098/TTg-KTTH năm 2013 kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc gạo vụ Hè Thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1098/TTg-KTTH năm 2013 kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc gạo vụ Hè Thu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1098/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành31/07/2013
        Ngày hiệu lực31/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1098/TTg-KTTH năm 2013 kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc gạo vụ Hè Thu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1098/TTg-KTTH năm 2013 kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc gạo vụ Hè Thu

             • 31/07/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/07/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực