Công văn 1099/LĐTBXH-BHXH

Công văn số 1099/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với một số lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Nội dung toàn văn Công văn 1099/LĐTBXH-BHXH giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1099/LĐTBXH-BHXH
V/v: Giải đáp chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã nghỉ việc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên 

 

Trả lời Công văn số 1021/QLLĐ-LĐTBXH ngày 04/10/2005 của Quý Sở xin ý kiến về việc giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với một số lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành về chế độ bệnh nghề nghiệp thì việc giải quyết chế độ đối với các trường hợp trong Công văn số 1021/QLLĐ-LĐTBXH nêu trên của Quý Sở được thực hiện như sau:

1. Việc xác định đối tượng được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp trong trường hợp đã nghỉ việc được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư Liên bộ số 08/TT-LB ngày 19/5/1976 của Liên Bộ Y tế - Thương binh và Xã hội - Tổng Công đoàn Việt Nam.

2. Về hồ sơ và quy trình giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 Mục II Thông tư số 18/2000/TT-BYT ngày 17/10/2000 của Bộ Y tế.

3. Việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên căn cứ vào quy định tại các văn bản nêu trên hướng dẫn các đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ BHXH.

T/L BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI 
Phạm Đỗ Nhật Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1099/LĐTBXH-BHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1099/LĐTBXH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2006
Ngày hiệu lực03/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1099/LĐTBXH-BHXH giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1099/LĐTBXH-BHXH giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1099/LĐTBXH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Đỗ Nhật Tân
        Ngày ban hành03/04/2006
        Ngày hiệu lực03/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1099/LĐTBXH-BHXH giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1099/LĐTBXH-BHXH giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

           • 03/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực