Công văn 1099/VPCP-KGVX

Công văn 1099/VPCP-KGVX năm 2016 sửa đổi, bổ sung Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1099/VPCP-KGVX sửa đổi Quyết định 52/2013/QĐ-TTg 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1099/VPCP-KGVX
V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Lao động - Thương binh v
à Xã hội;
- Bộ Tài chính.

 

Về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1300/TTr-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2015 việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã ngh hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện như sau:

1. Tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg nêu trên;

2. Làm rõ thêm căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn về đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg; thống nhất với các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Tài chính về phạm vi, đối tượng và nguồn kinh phí tăng thêm nếu ban hành chính sách, trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó TTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: V
T, KGVX (3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1099/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1099/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2016
Ngày hiệu lực19/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1099/VPCP-KGVX sửa đổi Quyết định 52/2013/QĐ-TTg 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1099/VPCP-KGVX sửa đổi Quyết định 52/2013/QĐ-TTg 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1099/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành19/02/2016
        Ngày hiệu lực19/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1099/VPCP-KGVX sửa đổi Quyết định 52/2013/QĐ-TTg 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1099/VPCP-KGVX sửa đổi Quyết định 52/2013/QĐ-TTg 2016

             • 19/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực