Công văn 11/BXD-HTKT

Công văn 11/BXD-HTKT thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Chương trình Cấp nước và Vệ sinh các thị trấn nhỏ ở Việt Nam – giai đoạn II tại phiên họp lần 2 do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11/BXD-HTKT thông báo kết luận Ban chỉ đạo Chương trình Cấp nước


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 11/BXD-HTKT
V/v thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Chương trình Cấp nước và Vệ sinh các thị trấn nhỏ ở Việt Nam – giai đoạn II tại phiên họp lần 2

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái;

Căn cứ vào Quyết định số 1091 /QĐ-BXD ngày 20/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Cấp nước và Vệ sinh tại các thị trấn nhỏ ở Việt Nam - giai đoạn II, ngày 7/5/2010 Chương trình đã tổ chức phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ 2 tại Hà Nội. Thứ trưởng Cao Lại Quang – Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên khác bao gồm: Đại diện Bộ Tài Chính, Bộ Kế Hoạch Đầu Tư và Đại sứ quán Phần Lan; các thành viên tham gia không biểu quyết bao gồm: Giám đốc chương trình các tỉnh, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và đại diện các Cục, Vụ liên quan của Bộ Xây dựng.

Sau khi Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật báo cáo nội dung chương trình phiên họp và các ý kiến góp ý của thành viên Ban Chỉ đạo, các đại biểu tham dự, Ban Chỉ đạo Chương trình nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Đối với công tác triển khai các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn I:

- Chấp thuận sử dụng ngân sách dự phòng của Chương trình bổ xung cho khoản phát sinh 447.000 EUR (tương đương 11,621 tỷ VND) cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 1, nâng tổng số nguồn vốn phát sinh của các dự án này lên 1,002,000 EUR (tương đương 26,039,903.000 VND).

- Giao cho Giám đốc chương trình và Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật xem xét và thông qua dự toán nguồn vốn phát sinh chi tiết từng dự án theo đúng quy định của Hiệp định Chương trình và các quy định pháp luật liên quan.

- Đề nghị Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam xem xét, gia hạn thời gian ân hạn và hoàn trả vốn vay của các dự án cấp nước phù hợp với thời điểm hoàn thành đầu tư.

- Yêu cầu các Chủ đầu tư phối hợp với Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và Giám đốc Chương trình tỉnh rà soát và đánh giá khả năng thực hiện tiến độ các dự án giai đoạn I; tìm các giải pháp thích hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công và phải đảm bảo các công trình sớm hoàn thành.

2. Đối với công tác phê duyệt các dự án đầu tư giai đoạn II:

- Phê duyệt danh mục Dự án thoát nước và vệ sinh thị trấn Mù Cang Chải được Chương trình đầu tư trong giai đoạn II, yêu cầu chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định.

- Để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án đầu tư, thống nhất chưa điều chỉnh tổng mức đầu tư trước khi có phương án đền bù chi tiết và có kết quả đấu thầu.

- Trường hợp các chi phí thay đổi làm tăng tổng mức đầu tư, giao cho Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và Giám đốc chương trình đề xuất giải pháp xử lý vào phiên hợp Ban chỉ đạo lần tiếp theo.

- Đề nghị Ngân hàng Phát triển Việt Nam đẩy nhanh công tác thẩm định các dự án đầu tư cấp nước. Ngân hàng Phát triển Việt Nam có hướng dẫn chi tiết, phù hợp điều kiện thực tế và các quy định để các chi nhánh VDB hoàn thành công tác thẩm định dự án.

3. Đối với các báo cáo của Chương trình:

- Thông qua các báo cáo của Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về Kết quả II và Kết quả III trong năm 2009 và Quý I/2010; Kế hoạch hành động cho Kết quả II trong năm 2010, ngoại trừ Kế hoạch hành động cho việc thực hiện Kết quả III trong năm 2010.

- Yêu cầu Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Tài chính để điều chỉnh Kế hoạch hành động cho Kết quả III và đệ trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch hành động sẽ được phê duyệt thông qua trao đổi bằng thư tín.

- Thông qua Báo cáo Tài chính của Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật năm 2009 và Kế hoạch Tài chính năm 2010.

4. Các vấn đề khác:

- Thông qua đề xuất của Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về việc phân bổ 2 triệu EUR vốn Phần Lan bổ sung cho Chương trình.

- Các tài liệu phiên họp cho các thành viên Ban chỉ đạo sẽ được chuẩn bị và gửi sớm ít nhất 10 ngày trước cuộc họp.

Trên đây là nội dung phiên họp được Ban Chỉ đạo thông qua, Bộ Xây dựng thông báo cho các cơ quan, tổ chức liên quan biết và tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Cao Lại Quang (để b/c);
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Sở XD các tỉnh/thành phố: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Tuyên Quang, Yên Bái;
- Vụ KHTC, KTXD;
- Lưu: HTKT, CTN, Tư vấn TA.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tường Văn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11/BXD-HTKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11/BXD-HTKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2010
Ngày hiệu lực24/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11/BXD-HTKT

Lược đồ Công văn 11/BXD-HTKT thông báo kết luận Ban chỉ đạo Chương trình Cấp nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11/BXD-HTKT thông báo kết luận Ban chỉ đạo Chương trình Cấp nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11/BXD-HTKT
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Tường Văn
        Ngày ban hành24/05/2010
        Ngày hiệu lực24/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 11/BXD-HTKT thông báo kết luận Ban chỉ đạo Chương trình Cấp nước

              Lịch sử hiệu lực Công văn 11/BXD-HTKT thông báo kết luận Ban chỉ đạo Chương trình Cấp nước

              • 24/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực