Công văn 11002/BTC-TCHQ

Công văn 11002/BTC-TCHQ năm 2017 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu thuộc tờ khai trước ngày 01/9/2016 theo điểm XII công văn 12166/BTC-TCHQ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11002/BTC-TCHQ 2017 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11002/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế hàng hóa NK thuộc tờ khai trước ngày 01/9/2016 theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trong việc thực hiện điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016 của Bộ Tài chính. Tiếp theo công văn số 12166/BTC-TCHQ Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất thuộc tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 01/9/2016, như sau:

1. Tất cả hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu chưa xuất khẩu sản phẩm (nguyên liệu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm), hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất nhưng chưa tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 01/09/2016, chưa nộp thuế thì thực hiện miễn thuế theo quy định tại khoản 7, điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Điều 12, Điều 13 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

2. Người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế đối với tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/9/2016, trong đó nêu rõ tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu làm cơ sở thực hiện miễn thuế theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (nêu rõ số lượng hàng hóa đã nhập khẩu theo tờ khai hải quan, số lượng hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, số lượng hàng hóa sử dụng đúng mục đích đề nghị chuyển sang đối tượng miễn thuế). Số lượng hàng hóa và số tiền thuế tương ứng với hàng hóa được miễn thuế kê khai trên tờ khai hải quan mới như quy định hiện hành về chuyển đổi mục đích sử dụng (căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm tờ khai ban đầu).

3. Về việc khai báo một số chỉ tiêu thông tin trên tờ khai mới: Người khai hải quan/người nộp thuế thực hiện khai báo thông tin tờ khai điện tử nhập khẩu theo hướng dẫn tại mẫu số 1 điểm 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, ngoài ra Bộ Tài chính hướng dẫn khai báo một số chỉ tiêu như sau:

+ Chỉ tiêu “Mã loại hình”: Khai mã E31 đối với tờ khai nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, khai mã G11 đối với loại hình tạm nhập - tái xuất;

+ Chỉ tiêu “Tên người xuất khẩu”: Khai báo giống với người xuất khẩu đã khai tại chỉ tiêu “Tên người xuất khẩu” của tờ khai ban đầu;

+ Chỉ tiêu “Mã hiệu phương thức vận chuyển”: Khai “9”;

+ Chỉ tiêu “Địa điểm xếp hàng”: Ô 1 nhập mã “VNZZZ”, ô 2 nhập tên kho hàng của Công ty;

+ Chỉ tiêu “Địa điểm dỡ hàng”: Ô 1 nhập mã “VNZZZ”, ô 2 nhập tên kho hàng của Công ty;

+ Chỉ tiêu “Phần ghi chú”: Khai số tờ khai nhập khẩu ban đầu đề nghị được miễn thuế;

+ Chỉ tiêu “Trị giá tính thuế”: Nhập trị giá tính thuế;

+ Chỉ tiêu “Mã miễn, giảm, không chịu thuế nhập khẩu”: Khai mã miễn thuế nhập khẩu theo bảng mã miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu dùng trong VNACCS tương ứng với hàng hóa nhập khẩu đề nghị miễn thuế.

4. Cơ quan hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ và điểm 1, điểm 2, điểm 3 công văn này.

Bộ Tài chính có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để b/c);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế - BTC;
- Cục GSQL, Cục QLRR, Cục KTSTQ, Vụ PC;
- Lưu: VT, TCHQ (48b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11002/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11002/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2017
Ngày hiệu lực17/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11002/BTC-TCHQ

Lược đồ Công văn 11002/BTC-TCHQ 2017 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 11002/BTC-TCHQ 2017 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu11002/BTC-TCHQ
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Công Bình
       Ngày ban hành17/08/2017
       Ngày hiệu lực17/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 11002/BTC-TCHQ 2017 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

          Lịch sử hiệu lực Công văn 11002/BTC-TCHQ 2017 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

          • 17/08/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 17/08/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực