Công văn 1101/TCT-TS

Công văn số 1101/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu lệ phí trước bạ đối với đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực xã hội hóa

Nội dung toàn văn Công văn 1101/TCT-TS thu lệ phí trước bạ đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực xã hội hóa


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1101/TCT-TS
V/v: Đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hà Nội 

 

Trả lời công văn số 539/CT-THDT ngày 17/1/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí trước bạ đối với đất sử dụng vào Mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực xã hội hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 186 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, Điều 3 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Điểm 3, Mục III, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ không quy định trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ đối với đất được giao thực hiện các dự án xây dựng công trình công cộng có Mục đích kinh doanh. Vì vậy, đối với đất được giao thực hiện các dự án xây dựng công trình công cộng có Mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1101/TCT-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1101/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2006
Ngày hiệu lực29/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1101/TCT-TS thu lệ phí trước bạ đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực xã hội hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1101/TCT-TS thu lệ phí trước bạ đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực xã hội hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1101/TCT-TS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành29/03/2006
        Ngày hiệu lực29/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1101/TCT-TS thu lệ phí trước bạ đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực xã hội hóa

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1101/TCT-TS thu lệ phí trước bạ đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực xã hội hóa

          • 29/03/2006

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/03/2006

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực