Công văn 1101/UBDT-CSDT

Công văn 1101/UBDT-CSDT năm 2014 đề xuất chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1101/UBDT-CSDT năm 2014 chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi 2016 2020


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1101/UBDT-CSDT
V/v: đề xuất chính sách đặc thù phát triển KTXH vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Đ có cơ sở xây dựng chính sách, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban Dân tộc các tỉnh tổng hợp báo cáo chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc phụ trách với các nội dung sau:

1. Rà soát đánh giá các chính sách thực hiện ở vùng dân tộc và miền núi sẽ hết hiệu lực vào năm 2015 nhưng nhu cu thực hiện chính sách còn lớn cần tiếp tục thực hiện (cần nêu rõ tồn tại, hạn chế, nhu cầu thực hiện, khái toán kinh phí thực hiện, cơ chế thực hiện).

2. Rà soát các chính sách vẫn còn hiệu lực thực hiện nhưng cn phải sửa đi bổ sung cho phù hợp với giai đoạn tiếp theo (cần nêu rõ từng nội dung cần được sửa đi, bổ sung).

3. Đ xuất nội dung chính sách mới thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện ở vùng dân tộc và min núi (nội dung chính sách, định mức, khái toán kinh phí thực hiện và cơ chế thực hiện).

Báo cáo của tỉnh gửi về y ban Dân tộc (Vụ Chính sách Dân tộc) trước ngày 25 tháng 10 năm 2014.

Đ nghị Ban Dân tộc các tỉnh quan tâm thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng, Ch nhiệm (đ b.c);
- Website Ủy ban Dân tộc;
- Lưu VT, CSDT (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1101/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1101/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2014
Ngày hiệu lực09/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1101/UBDT-CSDT năm 2014 chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1101/UBDT-CSDT năm 2014 chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi 2016 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1101/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýSơn Phước Hoan
        Ngày ban hành09/10/2014
        Ngày hiệu lực09/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1101/UBDT-CSDT năm 2014 chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi 2016 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1101/UBDT-CSDT năm 2014 chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi 2016 2020

              • 09/10/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/10/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực