Công văn 11015/BTC-CST

Công văn 11015/BTC-CST năm 2014 về chính sách thuế tài nguyên và thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11015/BTC-CST 2014 chính sách thuế tài nguyên thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11015/BTC-CST
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 1764/UBND-KTTH ngày 11/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và công văn số 382/CV-NPM ngày 30/6/2014 của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo về chính sách thuế tài nguyên và thuế giá trị gia tăng (GTGT), sau khi có ý kiến của Bộ Công thương (công văn số 7411/BCT-CNNg ngày 5/8/2014), Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 2793/BKHCN-TC ngày 5/8/2014), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4810/BKHĐT-KTCN ngày 25/7/2014), UBND tỉnh Thái Nguyên (công văn số 1917/UBND-KTTH ngày 25/7/2014), Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam-Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1162/ĐCLS-KTĐCKS ngày 28/7/2014), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về giá tính thuế tài nguyên

Theo quy định của Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12; Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính thì: Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP và phải được thể hiện trên chứng từ bán hàng, nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định; trường hợp giá bán tài nguyên khai thác thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tỉnh quy định.

Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra; hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo chế độ quy định; tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định hoặc trường hợp loại tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác nhưng do mô hình tổ chức, khai thác, sàng tuyển, tiêu thụ qua nhiều khâu độc lập nên không có đủ căn cứ để xác định giá bán tài nguyên khai thác thì áp dụng giá bán đơn vị tài nguyên do UBND cấp tỉnh tại địa phương có khai thác tài nguyên quy định cho từng thời kỳ để tính thuế tài nguyên.

Căn cứ theo quy định nêu trên, việc xây dựng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản khai thác (là hỗn hợp quặng đa kim sau Công đoạn 1 nêu tại công văn số 382/CV-NPM ngày 30/6/2014 của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo và công văn số 1917/UBND-KTTH ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thái Nguyên. Việc xây dựng giá tính thuế tài nguyên khai thác căn cứ vào giá xuất khẩu tài nguyên (giá FOB) hoặc giá bán sản phẩm đã qua chế biến (sau Công đoạn 2) tại thị trường trong nước trừ khoản thuế xuất khẩu phải nộp (nếu có) và chi phí có liên quan từ khâu chế biến (tại Công đoạn 2) để xuất khẩu hoặc bán tại thị trường trong nước.

2. Về thuế giá trị gia tăng

Theo quy định của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ và Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì: Sản phẩm của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo sản xuất ra sau Công đoạn 2 thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định hiện hành, trong đó:

Đồng thương phẩm (hàm lượng > 20%) chưa phải là tài nguyên, khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu.

Bismut ximăng (hàm lượng > 70%), Fluorspar cấp axit (hàm lượng > 97%); Oxit vonfram (hàm lượng > 60%) và Muối Natri Vonframat (hàm lượng > 75%) là tài nguyên, khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác nên được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% khi xuất khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên được biết và chỉ đạo các đơn vị có liên quan tại địa phương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo;
- Các Bộ: KHĐT, TNMT, CT, KHCN;
- TCT, TCHQ, Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11015/BTC-CST

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 11015/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/08/2014
Ngày hiệu lực 07/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11015/BTC-CST

Lược đồ Công văn 11015/BTC-CST 2014 chính sách thuế tài nguyên thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 11015/BTC-CST 2014 chính sách thuế tài nguyên thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 11015/BTC-CST
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 07/08/2014
Ngày hiệu lực 07/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 11015/BTC-CST 2014 chính sách thuế tài nguyên thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 11015/BTC-CST 2014 chính sách thuế tài nguyên thuế giá trị gia tăng

  • 07/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực