Công văn 1103/TCT-PCCS

Công văn số 1103/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với cơ sở hạ tầng

Nội dung toàn văn Công văn 1103/TCT-PCCS chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với cơ sở hạ tầng


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1103/TCT-PCCS
V/v: C/s thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền SDĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Đà Nẵng C.T.
375 Nguyễn Lương Bằng - Tp. Đà Nẵng

 

Trả lời công văn số 19/CV ngày 22/12/2005 của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Đà Nẵng C.T hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1) Về thuế giá trị gia tăng:

Tại Điểm 10 Mục I Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Đối với các cơ sở kinh doanh được Nhà nước giao đất xây nhà, cơ sở hạ tầng kỹ thuật để bán, để chuyển nhượng gắn với chuyển quyền sử dụng đất, giá tính thuế GTGT đối với nhà, cơ sở hạ tầng bán ra hoặc chuyển nhượng là giá bán, giá chuyển nhượng chưa có thuế, trừ tiền sử dụng đất theo giá đất quy định khi giao đất”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty có chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng thì giá tính thuế là giá chuyển nhượng chưa có thuế trừ tiền sử dụng đất theo giá đất quy định khi giao đất.

Cách viết hóa đơn thực hiện như sau:

- Dòng giá bán ghi giá bán chưa có thuế GTGT.

- Dòng giá tính thuế GTGT là giá bán đã trừ tiền sử dụng đất theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

- Dòng thuế suất, tiền thuế GTGT, giá thanh toán ghi theo quy định.

2) Về thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

- Tại Điểm 1 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Đối tượng nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất là tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất”.

- Tại Điều 15 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Không áp dụng mức thuế suất ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế quy định tại Chương V Nghị định này đối với thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, từ 1/1/2004 Công ty có thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất thì phải nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Đà Nẵng;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1103/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1103/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2006
Ngày hiệu lực29/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1103/TCT-PCCS chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với cơ sở hạ tầng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1103/TCT-PCCS chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với cơ sở hạ tầng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1103/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành29/03/2006
        Ngày hiệu lực29/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1103/TCT-PCCS chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với cơ sở hạ tầng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1103/TCT-PCCS chính sách thuế hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với cơ sở hạ tầng

           • 29/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực